top of page

Teigiamos Emocijos

 • Priėmimas

 • Ambicingas

 • Pagarba

 • Geranoriškumas

 • Ramybė

 • Dosnumas

 • Paguoda

 • Pasitikėjimas

 • Pasitenkinimas

 • Drąsa

 • Smalsumas

 • Džiaugsmingas

 • Troškimas

 • Darbštumas

 • Pakili nuotaika

 • Empatija

 • Tikėjimas

 • Atleidimas

 • Draugiškumas

 • Kilnumas

 • Džiaugsmas

 • Dėkingumas

 • Laimė

 • Viltis

 • Nuolankumas

 • Susidomėjimas

 • Meilė

 • Kuklumas

 • Aistra

 • Kantrybė

 • Taika

 • Pasiryžimas

bottom of page