top of page

Surogatinis testavimas suteikia galimybę taikyti Emocijos Kodą atrodytų neįmanomomis sąlygomis. Nors surogatinį testavimą taikau daugelį metų, aš vis stebiuosi puikiu jo veikimu. Šis testavimo metodas suteikia galimybę testuoti tokius žmonės, kurie negali būti testuojami įprastomis sąlygomis.

Aš tikiu, kad mes gyvename amžiuje, kuriame visos protėvių žinios sugrįžta atgal į žemę, o Emocijos Kodas yra tam tikra tų žinių dalis, perteikta tam tikru pavidalu.

Stengdamiesi tobulinti savo supratimą kaip veikia pasaulis, padarėme neįtikėtiną pažangą. Anksčiau nesuvokiami reiškiniai tapo įprastais kasdieniais dalykais.

Ne per seniausiai, norint užfiksuoti kažkieno portretą, reikėdavo jį nupiešti. Sukurti tokį žmogaus atvaizdą reikėdavo dažų ir daug pastangų. Dabar jums tereikia paspausti savo mobilaus telefono mygtuką. Kelionės pas artimuosius, gyvenančius šimtus mylių nuo jūsų, užtrukdavo savaitę, o dabar galite aplankyti juos ir grįžti namo per pusdienį.

SUROGATINIS (PAKAITINIS) TESTAVIMAS

Surogatinis testavimas.jpg

Šioje nuotraukoje demonstruojamas kaip atliekamas Surogatinis Testavimas vaikui, kai surogatas yra trečias asmuo- vaiko mama.

Užduoties įvykdymo palengvinimui reikalinga turėti teisingus metodus. Surogatinis testavimas ir testavimas per atstumą yra galingi metodai, kurių dėka įkalintos emocijos gali būti veiksmingai išlaisvintos, nepriklausomai ar testuojamas žmogus yra šalia jūsų ar tūkstantis mylių nuo jūsų.

Į šiuos testavimo metodus - surogatinį testavimą ir nuotolinį testavimą - aš žiūriu kaip į dieviškąsias dovanas, kurios leidžia atlikti darbą, nepriklausomai nuo aplinkybių.

Pavyzdžiui, jūsų mažas vaikas turi pykčio problemų ir jūs įtariate, kad tai susiję su įkalintomis emocijomis. Tačiau kaip jūs atliksite raumenų testavimą savo mažam vaikui? Arba, tarkime, jūsų vyras už jūrų marių išgyvena liūdesį dėl bendražygio netekties. Kaip jūs galėtumėte jam padėti per atstumą?

Surogatinis testavimas ir testavimas per atstumą leidžia gauti atsakymus iš tesuojamo žmogaus, testuojant savo raumenis arba per trečią asmenį. Surogatinis testavimas gali būti naudojamas žmogui, kuris fiziškai yra šalia. Nuotolinis testavimas leidžia jums surasti ir išlaisvinti įkalintas emocijas iš žmogaus, kurio nėra fiziškai šalia, ir tikrąja to žodžio prasme tas žmogus yra bet kurioje pasaulio vietoje.

Dovana Iš Viršaus

jausmai ir emocijos

Surogatinis Testavimas - dovana iš aukščiau. Surogatinis Testavimas taikomas vaikams, senyviems žmonėms, neįgaliems žmonėms testuoti, panaudojant trečią asmenį.

Surogatinis Testavimas

Kaip ir šviesa tamsoje, taip ir žmogaus elektromagnetinis laukas yra galingas būnant arti jo, tačiau tas laukas tampa silpnesnis kuo toliau jūs esate fiziškai vienas nuo kito. Aš nustačiau, kad žmogaus energijos laukas visomis kryptimis spinduliuoja 1.82 m aplink mūsų kūnus. Tačiau kaip mes galime testuoti žmogų, kuris negali būti testuojamas, pavyzdžiui, vaikas, neįgalus žmogus, žmogus komoje. Tokiu atveju padės surogatinis testavimas. Surogatas gali veikti kaip pakaitinis žmogus tam, kad gauti atsakymus iš paciento pasąmonės.

Surogatinis testavimas yra toks metodas, kai pacientas yra fiziškai šalia, tačiau jis negali būti testuojamas tiesiogiai. Priežastys, dėl kurių žmogus negali būti testuojamas tiesiogiai:

 1. Amžius (kūdikis, senyvas žmogus).

 2. Fiziniai galimybių apribojimai, tokie kaip sužeidimai, ligos, skausmas, silpnumas, dehidratacija arba kaklo problemos.

 3. Sąmonės praradimas, toks kaip komos būsena ar miego būsena.

 4. Protinė negalia.

Tam, kad surogatinis testavimas veiktų, testuojamas žmogus turi būti ne toliau kaip 1,80 metro atstumu nuo surogato. Nors pacientas negali būti testuojamas tiesiogiai šiuo atveju, bet mes vistiek galime gauti atsakymus iš jo pasąmonės. Gauti atsakymus  galime dvejais būdais:

 1. Testuojant save, ir veikiant kaip surogatas ir kaip testuotojas;

 2. Pasitelkiant trečią asmenį veikti kaip surogatą.

Abejose situacijose surogatas neprivalo fiziškai liesti testuojamo žmogaus (paciento). Ne didesnis kaip 1.8m atstumas tarp surogato ir paciento yra pakankamas atstumas gauti energinius duomenis ir jų pokyčius.

Tarkime, jūs norėtumėte testuoti kūdikį. Bet kuris testuojamas žmogus gali būti surogatas kūdikiui. Kūdikio atveju, surogatas gali būti jo mama, jo tėtis arba bet kuris žmogus, su kuriuo kūdikis gerai jaučiasi. Žinoma, jeigu ne tėvai testuoja vaiką, o kitas žmogus, jis turi gauti sutikimą iš kūdikio tėvų.

Bet kuris žmogus, kuris gali būti testuojamas, gali veikti kaip surogatas bet kuriam kitam žmogui.

Surogatinį testavimą laikau kaip nepakeičiamą raumenų testavimo metodą.

Jeigu tiesigiai testuodami žmogų jūs gaunate neaiškius atsakymus, rekomenduoju naudoti surogatinį testavimą - užduodant klausimus ir gaunant atsakymus ant jūsų pačių kūno per savęs testavimą, arba per trečią asmenį, naudojant jį kaip surogatą. Bet kuriuo atveju jūs vis tiek kreipsitės į paciento pasąmonę, nors testuojate save arba surogatą. Atsakymai bus tokie patys - tiesą pasakius, jūs dažnai pajausite, kad surogatinis testavimas yra daug lengvesnis kelias gauti atsakymus iš paciento pasąmonės.

Kaip Atliekamas Surogatinis Testavimas

Pateikiu surogatinio testavimo procedūras: viena, kai testuojate save ir veikiate kaip surogatas, ir antra - kai surogatą atstovauja trečias žmogus.

 

 1. Jauskite meilę testuojamam žmogui, dėkingumą, kad tai jam padės, tyliai pasimelskite dieviškosios pagalbos.

 2. Įsitikinkite, kad esate testuojamas, nustatydami Bazinę Liniją. Įsitikinkite, ar gaunate aiškius atsakymus į taip-ne klausimus.

 3. Įsitikinkite, kad esate netolesniu kaip 1.8 metro atstumu nuo testuojamo žmogaus. Fiziškai liesti pacientą nėra būtina, bet jeigu norite, galite liesti.

 Veikiant kaip testuotojas ir surogatas, naudojant savęs testavimą:

Emocijos Kodas_Surogatinis Testavimas_Br

4. Tam, kad patikrinti, ar tikrai nuskaitote testuojamo žmogaus energiją, paprašykite testuojamo žmogaus pasakyti savo vardą: “Mano vardas     yra_____”. Jeigu pacientas negali kalbėti, jūs galite pasakyti, “Tavo vardas yra____”. Tada atlikite raumenų testavimą ir raumenų               atsakas   turi būti tvirtas ir aiškus.

5. Pasitikrinimui, tegul testuojamas pacientas pasako netikrą savo vardą, “Mano vardas yra_____”, pavartodami ne savo vardą. Jūs taipogi       galite pasakyti paciento vardą vietoje jo, pavyzdžiui, “Tavo vardas yra___”. Raumenų atsakas turi būti silpnas ir nesipriešinantis.

6. Jeigu atsakymai jums yra neaiškūs, kartokite žingsnius 4 ir 5, kols atsakymai taps aiškūs. Dabar jūs galite tęsti Emocijos Kodo įprastą              procedūrą.

Kai jūs naudojate trečią asmenį kaip surogatą ir testuojate per surogato kūną:

Emocijos Kodas_Surogatinis Testavimas Na

Surogatinis Testavimas, panaudojant trečią asmenį

 

 

 1. Pajuskite meilę testuojamam žmogui, dėkingumą kad tai padės jam, tyliai pasimelskite, paprašydami dieviškosios pagalbos.

 2. Įsitikinkite, kad surogatas yra testuojamas. Nustatykite Bazinę Liniją, kaip anksčiau aprašyta, įsitikindami, kad gaunte aiškius atsakymus į taip-ne klausimmus.

 3. Surogatas paprasčiausiai turi atsisėsti šalia testuojamo žmogaus ne toliau kaip 1,8 m atstumu. Jie gali susikibti rankomis, tačiau tai nėra būtina.

 4. Paprašykite testuojamo paciento pasakyti savo vardą, “Mano vardas yra____”. Jeigu pacientas negali kalbėti, jūs galite pasakyti, “Tavo vardas yra_____”. Atlikite raumenų testavimą surogatui, kurio raumenų atsakas turi būti stiprus.

 5. Toliau, paprašykite paciento pasakyti melagingą teiginį, “Mano vardas yra____”, tuščią vietą užpildydami ne savo vardu. Jūs taip pat galite pasakyti melagingą teiginį vietoje jo, “Tavo vardas yra_____”. Tada testuokite surogatą, raumenų atsakas turi būti silpnas arba mažai besipriešinantis.

   6. Jeigu atsakymai nėra aiškūs, kartokite žingsnius 4 ir 5, kol atsakymai bus aiškūs. Toliau galite tęsti įprastą Emocijos Kodo procedūrą.

Per šią procedūrą, jūs užduodate klausimus pacientui, tačiau raumenų testavimas priklauso surogatui (pakaitiniam žmogui), o ne pacientui. Įkalintų emocijų identifikavimui užduokite klausimus kaip aprašyta Emocijos Kodo procedūroje. Jeigu įmanoma, įkalintų emocijų išlaisvinimui, magnetu perbraukite per testuojamo paciento nugarą. Jeigu neįmanoma, magneto perbraukimas per surogato nugarą taip pat suveiks.

Mažų vaikų raumenų testavimas paprastai nėra patikimas metodas. Tam, kad jiems padėti surogatinis testavimas yra patikimas ir paprastas metodas gauti atsakymus.

Vaikai yra tokie brangūs! Jūs galite jiems padėti daugeliu atvejų, naudojant surogatinį testavimą. Emocijos Kodas vaikams veikia lygiai taip pat kaip ir suaugusiems. 

Vaikai, gyvenantys įtemptą ir sunkų gyvenimą tikrai turi įkalintų emocijų, tačiau net ir tie vaikai, kurie gauna pakankamai meilės ir yra gerai aprūpinti materialiai taip pat gali turėti įkalintų emocijų.

Surogatinis Vaikų Testavimas

Surogatinis Testavimas Vaikui.jpg

Surogatinis Testavimas, kai vaiko testavimui naudojama vaiko mama

Astmos gydymas_Emocijos Kodas_Bradlay Ne

JULIJOS ISTORIJA
(Mažos Mergaitės Išgydymas nuo Astmos, Cerebrinio Paralyžiaus, Protinės Negalios,
naudojant Emocijos Kodą)

Surogatinis Žmonių Be Sąmonės Testavimas

Surogatinis testavimas suteikia galimybę testuoti žmogų, kuris miega, be sąmonės, ar netgi yra komoje. Netgi jeigu žmogus yra nereaguojantis arba negalintis kalbėti, jo pasąmonė vistiek yra veikianti; ji niekada nemiega. Žmogaus be sąmonės kūno funkcijos yra veikiančios. Žmogus dar kvėpuoja. Jo širdis dar plaka. Jo pasąmonė vis dar budri aplinkai ir reaguojanti į aplinką. Kai jūs užduodate pasąmonei klausimą, ji žino atsakymą, bet jeigu žmogus be sąmonės, jis negali aktyviai dalyvauti testavime. Todėl testavimas per surogatą yra puiki išeitis.

Vis dėl to, raumenų testavimas neturėtų būti naudojamas skubiais atvejais, kai gali būti matuojamas pulsas. 

 

Prieš keletą metų mano biologinis tėtis patyrė didžiulią smegenų aneurizmą ir pateko į komą. Aš jam labai norėjau padėti, todėl kartu su mano žmona Džeina nuvykome į ligoninę aplankyti jį. Tačiau ligoninėje mes supratome, kad padėti jam tiesiogiai mes negalėsime dėl visų tų šlangelių ir laidų, kuriais jis buvo prijungtas.

Aš paprašiau Džeinos būti surogatu mano tėčio testavimui. Nors jis buvo komoje, mes sugebėjome greitai prisijungti prie jo pasąmonės ir nustatėme, kuo galėtume jam padėti labiausiai. Jis atsibudo, ir mes galėjome džiaugtis jo bendryste dar vienerius metus, kol jis iškeliavo. Ta galimybė dirbti su juo, kai jis buvo komos būsenoje buvo nepamirštama patirtis, kurios dėka aš jaučiu dėkingumą dėl šios dieviškosios dovanos - surogatinio testavimo.

Gaunant Sutikimą

Jums visada reikalinga gauti sutikimą prieš dirbant su žmogumi, ar jūs dirbtumėte tiesiogiai su pacientu, ar naudodami surogatinį testavimą, ar nuotolinį testavimą. Pateiku keletą dažniausiai reikalingų asmenų, kurių sutikimas yra būtinas.

Emocijos Kodas_Is ko gauti sutikimas.jpg

Surogatinis testavimas yra naudingas metodas, turintis didelį potencialą. Šis metodas suteikia galimybę dirbti su kūdikiais, mažais vaikais, nesąmoningais žmonėmis ir su tais, kurie per daug silpni arba jaučia didelį skausmą, kad būtų testuojami.

Išversta iš Bradley Nelson'o knygos "Emocijos Kodas", knygos leidimo metai 2019

bottom of page