top of page

DESTRUKTYVIŲ PRISIMINIMŲ GYDYMO METODAS,
PAGAL ALEX LOYD’Ą

 1. Įvardink savo problemą (sutrikimą): kas tave vargina? (sveikatos sutrikimai, santykiai, nelaimės, nesėkmės ar kt.)

 2. Koks stipriausias neigiamas jausmas yra susijęs su įvardinta problema?

 3. Supraskite - jūs negalite turėti neigiamo jausmo be prisiminimo ar vaizdinio, kurie sukelia tą jausmą. Šis procesas išgydys tą jausmą, ir sutrikimą pačioje šaknyje.

 4. Kokie prisiminimai ar vaizdiniai ateina į galvą, kai pagalvojate apie šią neigiamą emociją. Jeigu esate iš tų, kuris nesugebate vizualizuoti, tiesiog detaliai sau įvardinkite, ką jaučiate, ir dirbkite su vaizdiniu.

Kurdami naujus vaizdinius delnus dedame ant šių vietų:

 

 1. Smegenų kamienas (nugarinė kaklo ir galvos susijungimo vieta, angliškai “The Brainstem”).

 2. Kakta (priekinė galvos sritis virš akių, angliškai “Prefrontal Cortex”).

prisiminimai

Alex Loy'das demonstruoja kuriose vietose reikalinga uždėti rankų delnus, ir juos keisti vietomis tam tikru dažniu. Jeigu norite, galite atsigulti ant nugaros, uždėti rankas kaip  nurodyta ir gydyti prisiminimus pagal aprašymą.

6 NAUJI PRISIMINIMAI

 

 1. Prisiminimo 1 kūrimas: Tam vaizdiniui ar prisiminimui, kurį identifikavote ir norite jį išgydyti, įsivaizduokite naują teigiamą įvykių eigą, kur šis neigiamas prisiminimas niekada neįvyko ir kuris jus privertė pasijusti labai laimingu ir saugiu. Įsivaizduokite tai įvairiomis detalėmis ir pagyvenkite tame naujame prisiminime iki tol, kol pradėsite jausti teigiamus jausmus, tarsi tai vyktų dabar su tavimi.

 2. Kol žiūrite į naują praeities vaizdinį, kurį ką tik sukūrėte, paprašykite, kad vaizdinys stiprėtų, o rankų delnus laikykite taip: kairė ranka ant smegenų kamieno (nugarinė kaklo pusė), dešinė ranka ant prefrontalinio kortekso (kakta), kas 30 sekundžių sukeisti delnus vietomis, kol pajusite naujo prisiminimo teigiamo gydymo efektą

 3. Prisiminimo 2 kūrimas: Sukurkite ypatingą ir nuostabią prisiminimo versiją, to pačio praeities prisiminimo Nr.1 versiją, į kurią įtraukite kuo daugiau detalių. Tai turi būti toks nuostabus įvykis, kuris, pavyzdžiui, atsitinka vieną kartą gyvenime.

 4. Kol žiūrite į naują ypatingą ir nuostabų praeities vaizdinį, naudokite rankų delnų padėtis (smegenų kamienas ir prefrontalinis korteksas) ir prašykite, kad vaizdinys taptų stipersnis, kol pajusite gerą pojūtį.

 5. Prisiminimo 3 kūrimas: Sukurk naują dabarties pozityvų prisiminimą, paremtą paskutiniu sukurtu nuostabiu prisiminimu Nr.2, kurį sukūrėme anksčiau. Jeigu būtų tas nuostabus ir ypatingas prisiminimas Nr.2 įvykęs, kaip atrodytų tavo dabartis, kaip tu jaustumeisi dabar? Vaizdinyje įsivaizduokite kuo daugiau detalių, kol pajusite teigiamą poveikį.

 6. Kol žiūrite į naują vaizdinį, naudokite rankų delnų pozicijas (prefronatalinis korteksas ir smegenų kamienas) ir melskite, kad šis vaizdinys stiprėtų, kol pajusite teigiamą efektą.

 7. Prisiminimo 4 kūrimas: Sukurk naują ateities vaizdinį, paremtą anksčiau sukurtais vaizdiniais - nuostabiu prisiminimu Nr.2  ir dabarties prisiminimu Nr.3. Jeigu šie praeities ir dabarties prisiminimai būtų įvykę, kokia būtų tavo ateitis, kaip jaustumeisi ateityje?

     12. Kol žiūrite į naują ateities vaizdinį, naudokite rankų delnų pozicijas, ir prašykite, kad vaizdinys taptų stipresnis, kol pajusite teigiamus pokyčius.

     13. Prisiminimas pagal nutylėjimą 1 : Sukurkite naują praeities prisiminimą, kuriame jūs nieko nekeičiate (prisimename viską taip, kaip įvyko), tačiau jūs keičiate to įvykio neigiamas savo interpretacijas (iš neigiamų į teigiamas.) Keičiame tik neigiamus jausmus, įvykusius po to įvykio, į teigiamus, o pačio įvykio nekeičiame. Nustatykite šį naują prisiminimą pagal nutylėjimą visam likusiam           gyvenimui (viskas vyksta mintyse).

     14. Kol jūs žiūrite į šį naują pozityvų praeities vaizdinį, naudokite rankų padėtis, keisdami jas vietomis, ir prašykite, kad vaizdinys taptų stipresnis, kol pajusite teigiamus pojūčius.

     15. Prisiminimas pagal nutylėjimą 2 : Atsiduokite Kūrėjo vedimui iš vidaus, paprašykite, kad sukurtų patį galingiausią ir patį veiksmingiausią prisiminimą jūsų problemai gydyti. Prašykite, kad šis naujai kuriamas Kūrėjo prisiminimas taptų galutinis pagal nutylėjimą visam likusiam gyvenimui, nepriklausomai nuo to, ar jūs tą vaizdinį matote ar ne.

     16. Jeigu jūs galite matyti galutinį Kūrėjo kuriamą vaizdinį, prašykite, kad jis stiprėtų, kol pajusite teigiamą efektą. Jeigu nematote, nėra problemų-nesijaudinkite.

     17. Po visų 6 naujų prisiminimų kūrimo, galite įvertinti savo savijautą. Jeigu problema neišnyko ir vargina jūsų problema, jūs galite kartoti šį procesą vėl ir vėl, arba sugrįžti prie jo vėliau tol, kol sutrikimas jūsų nebevargins.

 

Vertėjo pastaba : šiuo metodu yra gydomos visos psichosomatinės ligos (sutrikimai), kada nerandama konkrečios fizinės susirgimo priežasties, o žmogus vis tiek nuolat serga. Kaip ir minėjau anksčiau, mano manymu, sunkiausia yra surasti savo destruktyvius prisiminimus arba paveldėtus destruktyvius prisiminimus, kurie glūdi pasąmonėje. Destruktyvus prisiminimas yra išgydomas tiktai tada, kada maldos ir minties srautas (dėmesys) yra nukreipiamas į tą konkretų neigiamą prisiminimą. Gydomas prisiminimas turi būti konkretus, o ne abstraktus. Pavyzdžiui, kas nors man pasakė, kad aš gyvenime nieko nepasieksiu - tokį prisiminimą reikalinga išgydyti, sukuriant 6 naujus prisiminimus, anksčiau aprašytus.

Kaip dažnai turėčiau naudoti Prisiminimų Gydymo Metodą ir kiek laiko tai turi užtrukti?

 

Prisiminimų Gydymo Techniką aš pradėčiau taikyti iš karto kiekvieną dieną, ir gydyčiau tą sutrikimą, kuris jus vargina labiausiai.

Jeigu jūs esate labai pedantiškas, rekomenduočiau jus daryti tai kuo paprasčiau. Pasitikėkit širdimi.

Kartais pokyčiai būna staigūs, o kartais tai yra ilgesnis procesas. Jūs galite sukurti naują seriją 6 prisiminimų ir, pavyzdžiui, nustatyti sutrikimo intensyvumą po gydymo. Pavyzdžiui, iš 10 balų, po gydymo vertinu sutrikimą 8 balais. Toks intensyvumas nėra gerai, nes intensyvumas turi būti 0 arba kuo arčiau nulio, ir todėl kitą dieną jūs turėtumėte grįžti prie prie to prisiminimo gydymo, kol intensyvumas bus minimalus. Jūs turite patikrinti ar nauji sukurti prisiminimai yra stiprūs ir sveiki. Jeigu ne, kartokite procesą iš naujo.

Vien sukurti naujus šešis prisiminimus taip pat gali būti procesas. Kai kurie žmonės juos sukuria per 5 sekundes arba dar greičiau. Šie žmonės turi gerą vaizduotę. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus turi gerą vaizduotę, tačiau kai kurių žmonių dvasinė širdis uždaro jų vaizduotę, kadangi ji įsivaizduoja tiek daug negatyvių dalykų, kad žmogui tampa sunku išgyventi dieną. Kartais jūsų širdis atima galimybę įsivaizduoti tam, kad apsaugotų jus, tačiau paprastai ji sugrįžta po išgyjimo.

Galbūt apie 1 iš 30 žmonių reikalingos daugkartinės sesijos vaizdinių kūrimui. Tai retas atvejis, bet taip būna. Jeigu tai tu, nesijaudink. Tik užbaikite daugkartines sesijas, ir tada pasitikrinkite savo naujus prisiminimus, kad įsitikintumėte, jog jie yra stiprūs ir nepakitę. Jeigu jie pasikeitė, tiesiog perprogramuokite juos iš naujo.

Jeigu jūs dirbate su savo problema tam tikrą laiko tarpą, bet vis tiek turite neigiamas mintis, įsitikinimus, jausmus, ir elgesį, jums galbūt reikia gydyti kitus prisiminimus. Jūs turite trilijonus prisiminimų. Pavyzdžiui, jeigu jūs pergyvenate dėl savo darbo, tas pergyvenimas gali kilti iš 150,000 skirtingų prisiminimų, ne tik iš tų dviejų, kurias gydėte. Mūsų prisiminimai gali ateiti iš jūsų asmeninės patirties, jūsų tėvų, jūsų draugų ir kitų pažįstamų žmonių arba iš mokyklos laikų, ir kiekvieną kartą prisimindami tai, jie vėl yra suaktyvinami. Be to, kiekvieną kartą vėl suaktyvinti prisiminimai gali sukurti naują neigiamą prisiminimą arba pakeisti kai kuriuos esamus prisiminimus. Būtent todėl, mūsų prisiminimai yra daugiau kaip iliuzijos nei vaizdo įrašai.

Galbūt jūs išgydysite tą vieną prisiminimą, kuris išgydys 10,000 susijusių prisiminimų, ir jūs pasijusite daug geriau kokiom 8 valandom arba 1 dieną. Bet, tarkime, jūs vėl ėmėte nerimauti dėl savo darbo. Jūs pradėjo vėl nerimauti dėl darbo ne todėl, kad gydymas neįvyko, bet todėl, kad jūs vis dar turite 140,000 neišgydytų prisiminimų.

Gera žinia yra ta,  kad jums nereikalinga gydyti visų 150,000 prisiminimų atskirai, kadangi jie visi yra tame pačiame failų aplanke. Svarbu prisiminti, kad mūsų prisiminimai yra susiję su mūsų interpretacijomis. Jie visi tarpusavyje sujungti. Kada jūs išgydote vieną prisiminimą su tam tikra interpretacija - pavyzdžiui, prisiminimas, kada vaikystėje nespėjote laiku užbaigti darbo, kurį jūs interpretavote kaip “kada aš neužbaigiu darbo atlikti laiku esu blogas žmogus” - tas vienas gydymo procesas gali išgydyti visus prisiminimus, susijusius su ta interpretacija. Rekomenduoju dirbti su anksčiausiu ir skausmingiausiu prisiminimu, ir gali būti, kad išgydysite daug vienu metu.

Sakyčiau, mažiausiai 50% žmonių po pirmo prisiminimo gydymo patiria nefizinių simptomų pasitraukimą. Laikui bėgant tai paprastai pereina į fizinių simptomų pasitraukimą.

Būkite kantrūs, gydymo procesas kai kuriems žmonėms užtrunka ilgiau nei kitiems, nieko blogo čia nėra.

Išversta iš Alex Loyd'o knygos "Atminties Kodas", knygos leidimo metai 2019

bottom of page