top of page

Lygiai taip kaip jūs galite paveldėti savo akių spalvą iš savo tėvo arba paveldėti nosies formą iš savo mamos, lygiai taip jūs galite paveldėti įkalintas emocijas iš jų. Kitaip tariant, jūs greičiausiai turite paveldėtų įkalintų emocijų iš savo tėvo ir motinos, kurie jas paveldėjo iš savo tėvų, ir kai kurios emocinės energijos gali kilti iš tolimų praeities kartų. Šios paveldėtos emocijos yra jumyse nuo pat gimimo. Kai kurios iš jų galėjo neigiamai įtakoti jūsų asmenybė nepageidaujama linkme arba galėjo sukelti jums didelių emocinių ir fizinių sutrikimų. Paveldėtos destruktyvios emocijos galbūt jums iš viso nesukėlė jokių problemų, bet galbūt sukels ateityje, jeigu jų nepašalinsite.

Kalbėdami apie paveldėtas įkalintas emocijas mes kalbame apie bagažą, pasidalintą mūsų biologinės šeimos medyje. Kada įkalinta emocija yra paveldėta, asmuo gauna šią energiją jo pradėjimo metu iš spermatozoido ir kiaušinėlio. Kai spermatozoidas ir kiaušinėlis susilieja, vienas iš jų gali pernešti destruktyvią energiją iš emocinių įvykių praeityje. Jūs galite paveldėti įkalintas emocijas tiktai iš jūsų biologinės mamos ir biologinio tėvo, net jeigu jūs niekada jų nematėte.

Jūs negalite paveldėti emocijų iš įtėvių, kurie jus įvaikino. 

PAVELDĖTOS ĮKALINTOS EMOCIJOS

emocijos

Jūs galite paveldėti įkalintas emocijas tiktai iš jūsų biologinės mamos ir biologinio tėvo, net jeigu jūs niekada jų nematėte.

Kokia įkalintos paveldėtos emocijos sklaida (kiek giminės narių pasidalino šia emocija) priklauso kokio senumo yra įkalinta emocija (kiek kartų atgal), kiek žmonių jūsų giminės medyje yra kilę iš to protėvio, kuris sukūrė tą emociją, ir koks kiekis palikuonių paveldėjo tą emociją.

Prigimtis/Auklėjimas/Paveldėtos Emocijos

Jeigu jūs turite brolį ar seserį, gali būti, kad jūs perėmėte keletą tų pačių paveldėtų emocijų, kurias jūs gavote iš savo motinos ar tėvo. Tačiau ne visi jūsų broliais ar seserys gavo tas pačias įkalintas emocijas. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl vienas brolis turi sunkius pykčio priepuolius, o kitas dvynys brolis yra ramus ir lengvo charakterio vaikas. Nors šie broliai dvyniai yra auklėjami vienodai, tuose pačiuose namuose, tačiau jų emocijos ir reagavimo būdas į tas pačias aplinkybes gali būti skirtingas todėl, kad kiekvienas vaikas paveldi skirtingas įkalintas emocijas. Mes kiekvienas gimstame paveldėdami tiktai tam tikras individualias emocijas ir jos gali pakreipti mūsų gyvenimą blogąja linkme.

Paveldėtų Emocijų Išlaisvinimo Veiksmingumas

Paveldėtų įkalintų emocijų išlaisvinimas gali mums padėti pasikeisti energetiniame lygyje ir tai gali sukelti didelius pasikeitimus kaip mes jaučiamės tiek emociškai, tiek fiziškai. Jeigu jūs turite vaikų, tai greičiausiai jie paveldėjo mažiausiai vieną įkalintą emociją iš jūsų, lygiai taip kaip jūs paveldėjote tam tikrą emocinį bagažą iš savo tėvų ir senelių.

Kada mes surandame ir išlaisviname paveldėtą emociją, mes praktiškai identifikuojame emocinę vibraciją, pasidalintą dviejų ar daugiau žmonių, o kai kuriais atvejais labai daug žmonių mūsų giminės medyje. Nors ši paveldėta unikali vibracija yra pasidalinta giminės medyje, aš suradau būdą, kaip mes ją galime veiksmingai išlaisvinti iš bet kurio asmens, kuris ją gavo, vieno išlaisvinimo metu. Nuostabus Kvantinės Fizikos principas yra tai, kad viena energija tuo pačiu metu gali egzistuoti daugelyje skirtingų vietų. Būtent taip atsitinka kada įkalinta emocija yra perduodama iš kartos į kartą. Net jeigu pati emocijos pradžia siekia amžius atgal, bet įkalinta emocija kuri buvo perduodama iš kartos į kartą yra tik viena energija, ir jos išlaisvinimas giminės linijoje veiksmingai išlaisvins iš visų sielų, kurios turi tą energiją, ar tai būtų gyvi žmones ar mirę. Išvalant paveldėtą emociją yra vienintelis momentas, kada nereikalinga gauti kitų sielų sutikimo, iš kurių taip pat bus išlaisvinta įkalinta emocija.

Jūs galite paklausti, “Ar aš turiu paveldėtą įkalintą emociją, kurią galima išlaisvinti dabar?” tam, kad sužinoti ar paveldėta įkalinta emocija egzistuoja jumyse.

Mano patirtimi, pasąmonė ves jus į teisingą Emocijų Diagramos stulpelį ir eilutę, kurioje yra paveldėta emocija. Užduodant klausimą, svarbu panaudoti žodį “paveldėtą” tam, kad surasti paveldėtą įkalintą emociją.

Pavyzdžiui, jūs identifikavote, kad įkalinta emocija yra Stulpelyje B, Eilutėje 2. Tačiau nei viena iš penkių emocijų Emocijų Diagramos langelyje nepasitvirtina testuojant, arba gaunate neaiškius atsakymus. Jeigu gaunate neaiškius atsakymus, paklauskite, “Ar ši įkalinta emocija yra paveldėta?” Jeigu atsakymas TAIP, įvardinkite visas penkias emocijas paeiliui, klausdami: “Ar tai paveldėta_______?”, užpildydami tuščią vietą emocija, kol identifikuosite teisingą emociją. Pavyzdžiui, “Ar tai paveldėtas nerimas?”

Kai tik nustatote paveldėtą emociją, jūs turite nustatyti iš kurio - tėvo ar motinos - ši emocija yra paveldėta, kol nustatysite tikrą originalų žmogų, kuris sukūrė tą emociją jūsų giminės medyje. Pastebėsite, kad paveldėtos įkalintos emocijas dažniausiai sukūrė jūsų biologinis tėvas ar mama, arba, pavyzdžiui, senelis.

 

Taigi, procesas neužtrunka ilgiau nei identifikuojant įprastą įkalintą emociją.

Kaip Paveldėtos Emocijos Surandamos

emocijos

Keisti Atsakymai? Patikrinkite Paveldėtas Emocijas

Kiekvieną kartą gaudami keistus atsakymus nustatykite bazinę liniją (Žingsnis 1) ir pasitikrinkite ar laikinai netapote netestuojamas. Jeigu jūs gaunate klaidinančius atsakymus, jūs esate pusiaukelėje atskleidžiant paveldėtą įkalintą emociją.

Pateikiu keletą scenarijų, kada jums reikėtų patikrinti ar tai paveldėta emocija:

  1. Jūs negalite nustatyti Stulpelio Emocijų Diagramoje (pavyzdžiui, stulpeliai rodo atsakymus TAIP ir NE);

  2. Jūs negalite nustatyti Eilutės (daugiau nei viena eilutė rodo atsakymą TAIP);

  3. Identifikuojate daugiau nei vieną emociją langelyje, (pavyzdžiui, Stulpelyje B, Eilutėje 2) visos penkios emocijos duoda atsakymą TAIP.

  4. Visos testuojamos emocijos langelyje duoda atsakymą NE.


Jeigu gaunate tokius keistus atsakymus, paprasčiausiai paklauskite, “Ar tai paveldėta įkalinta emocija?” Jeigu atsakymas yra TAIP, tada tęskite darbą tol, kol surasite konkrečią emociją langelyje. Pavyzdžiui, jeigu nustatėte langelį, kuriame yra emocija, užduokite konkretų klausimą, “Ar ši paveldėta emocija yra paveldėta panika?

Nustatant Teisingą Protėvį

Gimines medis

Kada jūs nustatote teisingą paveldėtą emociją iš Emocijos Kodo lentelės, tada jūs galite nustatyti protėvį, iš kurio kilo ši emocija. Labai dažnai tai bus jūsų motina ar tėvas, bet taip pat tas asmuo gali būti vienas iš jų tėvų. Retkarčiais, jūs rasite labai seną emociją. Bet kuriuo atveju ši sistema leis nustatyti teisingą protėvį. Mums visada reikia identifikuoti protėvį, kuris sukūrė įkalintą emociją. Jeigu tas protėvis yra iš tolimesnės nei 4-os kartos, jūs galite sutrumpinti paieškų kelią, kurį paaiškinsiu vėliau.

Lengviausias kelias nustatyti teisingą protėvį reikalinga pradėti nuo savo tėvo ar motinos. Vykdykite nurodytą nurodytą klausimų seką, patariu žymėtis gautus atsakymus, pavyzdžiui raidė “M” reikš mamą, o raidė “T” reikš tėvą.

 

  1. Paklauskite, “Ar šią emociją aš paveldėjau iš savo mamos?” Atlikite raumenų testą. Jeigu atsakymas TAIP, pasižymėkite tai ir atlikite 3 žingsnį.

  2. Paklauskite, “Ar šią emociją aš paveldėjau iš savo tėvo?” Atlikite raumenų testą. Jeigu atsakymas TAIP, pasižymėkite tai ir atlikite 3 žingsnį.

  3. Paklauskite, “Ar jis/ji tai paveldėjo iš savo tėvo?” Jeigu atsakymas NE, procesas baigtas. Jeigu atsakymas TAIP, atlikite žingsnį 4.

  4. Paklauskite, “Ar jis/ji tai paveldėjo iš savo mamos?” Atlikite raumenų testą. Jeigu atsakymas TAIP, pasižymėkite tai ir atlikite žingsnį 6.

  5. Paklauskite, “Ar jis/ji tai paveldėjo iš savo tėvo?”Jeigu atsakymas TAIP, pasižymėkite tai ir atlikite žingsnį 6.

  6. Paklauskite, “Ar jis/ji paveldėjo tai iš vieno kurio nors savo tėvų?” Jeigu atsakymas yra NE, procesas užbaigtas. Jeigu atsakymas yra TAIP, grįžkite vėl į žingsnį 4.

 

Kartokite procesą tiek kartų kol surasite būtent tą protėvį, kuris sukūrė tą įkalintą emociją.

Jeigu matote, kad procesas ilgas, arba jau priėjote 3 ar 4 praeities kartą (protėvį), galite paklausti, “Ar tai tęsiasi toliau nei 4-ta karta?” Paprastai, kai emocija yra labai sena, tampa ne taip svarbu surasti jos tikslią giminės medžio liniją. Vietoje to, jūs galite identifikuoti praeities kartų skaičių, iš kur kyla ta emocija. Suskaičiuokite, kiek kartų atgal (protėvių kartų) ir dirbkite toliau. Pavyzdžiui, jeigu priėjote 4 kartą, galite paklausti, “Ar tai tęsiasi 10 kartų atgal?” Jeigu atsakymas TAIP, pabandykite paklausti, “Ar tai tęsiasi 15 kartų atgal?” Tęskite tokiu metodu tol, kol rasite būtent tą praeities protėvių kartą, kurioje emocija buvo įkalinta. Jeigu testuojamas žmogus turi vaikų, galite paklausti, “Ar nors vienas tavo vaikas paveldėjo šią emociją iš tavęs?” Jeigu atsakymas TAIP, galite paklausti, “Ar visi tavo vaikai paveldėjo šią emociją iš tavęs?” Jeigu atsakymas NE, jūs galite nustatyti, kuris būtent vaikas perėmė šią emociją.

 

Beveik visais atvejais paveldėta įkalinta emocija bus išlaisvinta iš kiekvieno žmogaus šeimos medyje, kuris ją gavo. Tačiau tiek mirusių tiek gyvųjų pasąmonė gali pasirinkti pasilikti įkalintą emociją, ir retais atvejais, gali nuspręsti pasilikti. Vaikui gali reikėti laiko pagalvojimui dėl išlaisvinamos neigiamos energijos.

Paveldėtos Emocijos Išlaisvinimas

Paveldėtos įkalintos emocijos išlaisvinimui iš savęs: naudokite tą pačią procedūrą kaip išlaisvinant nepaveldėtas įkalintas emocijas, su vienu pakeitimu: Veskite magnetu per galvą arba nugara žemyn nuo kaklo 10 kartų vietoje 3. Jūs taip pat galite naudoti savo rankos delną, braukiant juo 10 kartų, jeigu nenaudojate magneto.

 

Paveldėtos įkalintos emocijos išlaisvinimui iš kito žmogaus: Pridėkite magnetą ant žmogaus nugaros, ir nuo kaklo braukite žemyn iki apatinės nugaros dalies 10 kartų vietoje 3 kartų. Kiekvieną kartą pasiekus apačią pakelkite magnetą prie kaklo vėl ir leiskite nugara žemyn. Vėlgi, vietoje magneto galite naudoti savo rankos delną, jeigu norite.

 

Rekomenduoju intenciją turėti švarią ir aiškią paveldėtos emocijos išlaisvinimui iš kiekvienos sielos, kuri paveldėjo ją, ar tai būtų gyvi ar mirę. Po išlaisvinimo galite patikrinti, ar emocija buvo išlaisvinta, naudojant raumenų testą. Jūs taip pat galite patikrinti, ar emocija išlaisvinta iš bet kurio gyvo žmogaus, kuris galėjo paveldėti šią energiją (tai gali būti naudinga, nes tas žmogus gali patirti tam tikrus gydymo požymius).

Išlaisvinant Ateities Kartas

Aš tikiu, kad išlaisvinant paveldėtas įkalintas emocijas vyksta daug mūsų protui nesuvokiamų dalykų.

 

Tikiu, kad mes esame dvasinės būtybės, patiriančios fizinį pasireiškimą. Mūsų sielos užgimimo akimirką mes gauname kūną, ir kartais tai lydi neigiama emocinė energija. Paveldėtos įkalintos emocijos gali būti labai žalojančios, gali sukelti emocinį ir fizinį skausmą. Manau, kad mes galime sustabdyti šį ciklą didele dalimi! Kiekviena išlaisvinta destruktyvi emocija, kuri nebus perduota to žmogaus palikuonims. Tai viena iš daugelio priežasčių, kodėl vaikams ir jauniems žmonėms reikia taikyti Emocijos Kodą. Net jeigu jie neserga šiuo metu, jie gali turėti įkalintų emocijų, kurios gali būti perduotos jų vaikams. Jas išlaisvinus galima sustabdyti ateities kartų skausmą.

Išlaisvinant Praeities Kartas

 

Kadangi mes esame dvasinės būtybės, mirtis nebūtinai mus išlaisvina nuo emocinio bagažo. Paveldėtų emocijų išlaisvinimas palengvina kiekvienos sielos būtį, net jeigu jie jau nebegyvena fiziniame kūne. Daugelis Emocijos Kodo praktikuotojų pasakodavo man apie gilų susiliejimą su savo proseneliais, kai įkalinta emocija būdavo išlaisvinta, nes ji buvo perduota jiems iš protėvių.

Išversta iš Knygos "Emocijos Kodas", knygos autorius Bradley Nelson, leidimo metai 2019.

bottom of page