top of page

Nuotolinis gydymas yra galingas metodas, kurio dėka įkalintos emocijos gali būti veiksmingai išlaisvintos, nepriklausomai ar testuojamas žmogus yra šalia jūsų ar tūkstantis mylių nuo jūs.

Galima testuoti žmogaus pasąmonę per atstumą, suteikiant įgaliojimą žmogui, kuris atliks testavimą. Įgaliotinis žmogus, veikia kaip pakaitinis žmogus. Nuotolinio testavimo metu įgaliotinis laikinai “tampa” asmeniu, kuris yra testuojamas. Įgaliotinis gali būti testuojamas, tarsi jis būtų pacientas (vertėjo pastaba:tai reiškia, kad įgaliotinis prisijungia prie testuojamo paciento pasąmonės per atstumą, jam davus sutikimą).

Nuotolinis testavimas labiausiai naudingas, kai norite padėti žmogui, kuris nėra šalia jūsų (yra toliau nei 1.8 metro) arba kuris yra neprieinamas dėl tam tikrų priežasčių. Kai jūs išlaisvinate įkalintas emocijas iš žmogaus per atstumą, tai vadinama nuotoliniu gydymu. Nors nuotolinis gydymas dar nėra įtrauktas į Vakarų mediciną, bet jis jau buvo taikomas tiek senovės medicinoje, tiek moderniais laikais tų, kurie praktikavo ciguną, Gung-Fu, Reiki bei kitas plačiai žinomas ir gerbiamas technikas.

NUOTOLINIS GYDYMAS

Gydymas per atstuma.jpg

Nuotolinis gydymas yra įmanomas. Gydytojas Bradley Nelson'as taiko Emocijos Kodą, gydant pacientus per atstumą.

  1. Pajauskite meilę testuojamam žmogui, dėkingumą, kad tai padės jam, ir tyliai pasimelskite.

  2. Įsitikinkite, kad jūs esate testuojamas, nustatydami Bazinę Liniją, patikrindami, kad gaunate aiškius taip-ne atsakymus.

  3. Energinio ryšio sukūrimui tarp savęs ir Emilės, laikykite intenciją energetiškai susijungti su ja, ir pasakykite teiginį, “Mano vardas yra Emilė”. Atlikite raumenų testavimą. Šis teiginys pradžioje sukels silpną raumenų pasipriešinimą. Kartokite teiginį tol, kol gausite stiprų ir besipriešinantį raumenų atsaką. Gali reikėti keleto bandymų kol esate pradedantysis, bet su praktika užmegzti ryšį galėsite labai lengvai.

Kaip Atliekamas Nuotolinis Testavimas

Pirmiausia jūs turite gauti sutikimą iš testuojamo žmogaus, su kuriuo dirbsite. Testuoti be leidimo yra neetiška ir yra privatumo pažeidimas.

Nuotolinį testavimą galite atlikti veikdamas vienas kaip įgaliotinis ir kaip testuotojas. Tai pats patogiausias testavimo per atstumą metodas, nes jums nereikia kito žmogaus ir jūs galite testuoti pacientą per savęs testavimą. Jūs taip pat galite naudoti kitą žmogų kaip įgaliotinį (tarpininką).

Kai dirbate vienas kaip įgaliotinis ir testuotojas:

 

Šiame pavyzdyje Emilė norėtų gydymo sesijos, naudojant Emocijos Kodą. Ji davė jums sutikimą atlikti nuotolinę testavimo sesiją, nors fiziškai ji išvykusi iš miesto. Jūs veikiate kaip įgaliotinis Emilei ir atliekate savo kūno raumenų testavimą. Jūs taip pat išlaisvinate emocijas naudodami savo kūną, tuo pačiu metu išlaisvindami įkalintas emocijas iš Emilės kūno, net jeigu ji labai toli nuo jūsų.

Emocijos%20Kodas_Bradley%20Nelsonas_NUOT

Nuotolinis gydymas testuojant pacientą per save kaip įgaliotinį

4. Patikrinkite, kad jūs tikrai testuojate Emilę, pasakydami savo vardą, “Mano vardas yra____”. Raumenų atsakas turėtų būti silpnas arba mažai     besipriešianantis, nes nuotolinis ryšys yra užmegztas su Emile. Todėl viskas ką jūs testuojate, dabar bus testuojama Emilės pasąmonė,               nesvarbu kaip toli ji būtų nuo jūsų. Dabar galite tęsti Emocijos Kodo procedūrą kaip įprasta, išlaisvinant viską, ką randate, magnetu arba             delnu perbraukiant per savo Pagrindinį Meridianą.

5. Nutraukite ryšį po sesijos.

  1. Pajuskite meilę testuojamam žmogui ir dėkingumą, kad tai padės jai, tyliai mintyse paprašykite dieviškosios pagalbos.

  2. Įsitikinkite, kad Rasa yra testuojama, nustatydami Bazinę Liniją, gaudami aiškius taip-ne atsakymus.

  3. Energinio ryšio sukūrimui tarp Rasos ir Emilės paprašykite Rasos pasakyti teiginį, “Mano vardas yra Emilė”. Dabar atlikite raumenų testavimą naudodami Rasos kūną. Šis teiginys pradžioje iššauks silpną raumenų atsaką. Pakartokite teiginį tiek kartų, kol raumenų atsakas bus stiprus.

  4. Įsitikinkite, kad Rasa turi ryšį ir testuoja Emilę, paprašydami jos ištarti teiginį, “Mano vardas yra Rasa”. Atlikite raumenų testavimą. Raumenų atsakas turi būti silpnas arba mažai besipriešinantis, kadangi galingas nuotolinis ryšys jau sukurtas, taigi Rasa dabar veikia Emilės vardu.

Dirbant per trečią įgaliotą žmogų:

 

Pavyzdys. Tarkime, kad Emilė norėtų Emocijos Kodo sesijos. Emilė davė sutikimą jums ir jūsų draugei Rasai testuoti ją per atstumą, kol Emilė yra išvykus į kitą šalį. Rasa savanoriškai sutiko būti įgaliotiniu žmogumi Emilei. Taigi, jūs atliksite raumenų testavimą ir įkalintų emocijų išlaisvinimą naudodami Rasos kūną.

Emocijos Kodas_Bradley Nelsonas_NUOTOLIN

Nuotolinis gydymas per trečią asmenį

 Šiuo atveju, viskas ką jūs su Rasa testuojate, iš tikrųjų yra testuojama Emilė, nesvarbu kaip toli ji būtų. Jūs dabar galite tęsti Emocijos Kodo    įprastą procesą, išlaisvinant viską, ką randate, perbraukdami magnetu arb rankos delnu per Rasos Pagrindinį Meridianą.

5. Nutraukite ryšį sesijos pabaigoje.

Labai svarbu suprasti, kad energinio ryšio sukūrimas tarp įgaliotinio ir testuojamo paciento, ryšys yra labai realus. Įgalioto žmogaus (trečio žmogaus) visi vidiniai poreikiai yra laikinai atidedami tam, kad būtų suteikta pagalba testuojamam pacientui.

Bet kuris užduodamas klausimas įgaliotiniui (trečiajam asmeniui) iš tikrųjų yra užduodamas pacientui. Bet kuri atskleista įkalinta emocija, kurią randate įgaliotame žmoguje, iš tikrųjų yra randama paciento kūne.

Kol ryšys nenutrauktas, įgaliotinio testavimas yra paciento testavimas; atsakymai bus tokie patys. Tuo pačiu būdu, bet kuri įkalinta emocija, kurią norite išlaisvinti iš paciento bus išlaisvinami panaudojant įgaliotinį žmogų.

Tai labai naudingas metodas. Jis suteikia galimybę ne tik surasti įkalintas emocijas žmoguje, kuris yra toli nuo jūsų, bet taip pat išlaisvinti jas. Tai lygiai taip pat efektyvu kaip ir dirbant su žmogumi akis į akį, ir taikant šį metodą paciento diskomfortas labai dažnai palengvinamas iš karto.

Po ryšio užmezgimo su paciento pasąmone, galite naudoti Emocijos Kodo procesą kaip įprasta. Užduokite klausimus ir identifikuokite įkalintas emocijas paciento pasąmonėje testuodami įgaliotą asmenį.

Kai jūs surandate įkalintą emociją testuodami įgaliotą asmenį, jūs galite išlaisvinti tiesiog taip, lyg pacientas būtų kartu su jumis. Paprasčiausiai perbraukite magnetu arba savo rankos delnu per įgalioto žmogaus Pagrindinį Meridianą (nugarą). Energija neturi barjerų ir energijai nesvarbus atstumas. Jūsų intencija išgydyti žmogų ir jūsų tikėjimas, kad tai veikia įgalina šią energiją veikti.

Nutraukiant Ryšį

Išbandę šį gydymo metodą, naudojant įgaliotą asmenį bent keletą kartų, jūsų kūnas ir pasąmonė turėtų automatiškai nutraukti ryšį su pacientu, ir jūs neturėtumėte jaudintis dėl ryšio nutraukimo po kiekvienos sesijos. Tačiau pačioje pradžioje, kol mokotės, skirkite keletą sekundžių ryšio nutrukimui tarp jūsų ir paciento arba tarp įgaliotinio ir paciento. Jeigu ryšys nenutrauktas, jūs iš tikrųjų galite pradėti jausti to paciento emocines būsenas, kuriam buvote kaip įgaliotinis asmuo. Taip, tai reiškia, kad jūs galite būti prisijungęs prie kito žmogaus energijos daug ilgiau nei to norėtumėte!

Kartą aš naudojau Emocijos Kodą, kad padėčiau moteriai, gyvenančiai Klivlende. Jos sesuo buvo mano pacientė mano klinikoje Kalifornijoje, ir progai pasitaikius ji veikė kaip įgaliotas trečias asmuo - savo sesės testavimui.

Ir tą kartą aš padariau klaidą - nenutraukiau ryšio tarp jų sesijos pabaigoje. Kitą dieną mano pacientė grįžo atgal pas mane ir pasakė, “Kažkas negerai. Aš jaučiu, kad pavirtau į savo sesę. Manau, kad jaučiu jos emocijas. Tai keista. Ar gali būti, kad aš vis dar esu prisijungus prie jos?” Iš karto supratau savo klaidą. Nutraukiau ryšį, ir jis vėl pasijuto savimi.

Užbaigę gydymo sesiją, padėkokite įgaliotiniam asmeniui. Ryšio nutraukimui paprasčiausiai paprašykite įgaliotam asmeniui pasakyti savo vardą ir atlikite raumenų testavimą tol, ko raumenų atsakas bus stiprus.

Pavyzdžiui, jeigu įgaliotinio žmogaus vardas yra Kamilė, tegul ji pasako, “Mano vardas yra Kamilė”. Jeigu jos raumenų atsakas silpnas, jis vis dar yra prisijungus prie paciento pasąmoniniu lygiu. Tokiu atveju prašykite įgaliotinio pakartoti teiginį, pavartojant savo vardą, kol raumenų testavimas bus stiprus. Jeigu įgaliotas asmuo buvote jūs, naudokite tą pačią procedūrą pavartodami savo vardą, kol raumenų atsakas bus stiprus. Taip jūs sužinosite, ar pasąmoninis ryšys yra nutrauktas. Tai paprasta ir dažniausiai užtrunka iki 10 sekundžių.

Kažkas Ypatingo

Nuotolinis gydymas yra tikrai šventas ir ypatingas gydymo metodas. Metodas, kai įgaliotinio žmogaus pasąmonė prisijungia prie paciento pasąmonės yra neįtikėtinas. Gebėjimas kaip tai padaryti ir kaip užmegzti ryšį per atstumą glūdi kiekviename iš mūsų.

Aš vis dar žaviuosiu tuo, kad testuojamas pacientas pajunta staigų pagerėjimą arba simptomų palengvėjimą, nors su juo dirbama per atstumą, panaudojant įgaliotą asmenį. Jūs galite tai padaryti!

Vis dėlto, jūsų gebėjimai gydyti žmogų nuotoliniu būdu ateis su praktika. Taip pat žinau, kad kai kuriem šios knygos skaitytojams gali būti reikalinga pagalba.

Jeigu jūs norite gauti tokią pagalbą iš sertifikuoto praktikanto, naudojant nuotolinį testavimą, apsilankykite internetinėje svetainėje Emotion Code Practitioner Map | Discover Healing ir pasirinkite jums patinkantį praktikantą, su kuriuo norėtumėte dirbti.

(Vertėjo pastaba: Kadangi Lietuvoje nesuradau, kas taikytų šį metodą, todėl jūs turite mokėti anglų kalbą arba turėti šalia vertėją, kuris galėtų išversti gydymo sesiją jums lietuviškai, nes nuotolinio gydymo metu vyksta pokalbis, kad gydovas suprastų jūsų problemą, todėl reikalingas dialogas. Gydymo sesijos metu gydovas kartai jūsų gali paklausti kaip jaučiatės, todėl reikalingas verbalinis susikalbėjimas. Nebijokite šio gydymo, tai tikrai veikia ir gydo. Nežinau kiek laiko reikės, kol šis pasąmonės gydymo metodas bus taikomas Lietuvoje, bet tikrai verta studijuoti šiuos pasąmonės gydymo metodus. Vertėjo pastabos pabaiga).

Išversta iš Bradley Nelson'o knygos "Emocijos Kodas", knygos leidimo metai 2019

Teigiamos Emocijos
bottom of page