top of page

Išlaisvinkite Savo Širdies Saugumo Funkcijas

Anksčiau mes kalbėjome apie tai, kad jūsų širdies darbas Nr.1 yra išsaugoti jus fiziškai gyvus pirmus šešis-dvylika jūsų gyvenimo metų, ir ji turi tam tikras saugumo funkcijas, kurios siunčia signalą Baimės Reagavimo Komandai, kada tik patiriate iš baimės kylantį prisiminimą. Širdies pagrindinis prioritetas yra išsaugoti jus fiziškai gyvus, nesvarbu, kas nutiktų tol, kol jūs atrasite gyvenimo prasmę, pasirinksite Vidinius Dėsnius ir įsipareigosite pagal juos gyventi. Iki tol širdis atlieka tam tikras įjungtas saugumo funkcijas. Jeigu jūs nerandate vietos parkavimo aikštelėje savo automobiliui ir pradedate galvoti, “Aš tikrai mirsiu, jeigu nerasiu vietos tuoj pat”, širdis neturi kito pasirinkimo, kaip tik įjungti alarmą ir siųsti signalą Baimės Reagavimo Komandai. Staiga, graži diena tapo sugadinta ir jūs klausiate, “Kas man atsitiko?

Mūsų vidinės sistemos pakankamai gerai sujungtos. Atsargumo dėlei širdis nepažeis to  Nr.1 savisaugos darbo dėl jokių priežasčių, išskyrus vieną.

PRISIMINIMU GYDYMAS ALEXANDER LOYD.jpg

Alex Loydas, knygos "Atminties Kodas" autorius

Jūs galite išlaisvinti savo širdies saugumo funkcijas, pasirinkdami gyventi Vidiniais Dėsniais: gyventi meilėje dabartyje, nepaisant aplinkybių ir nesitikint jokio galutinio rezultato. Mano nuomone, tai jūsų gyvenimo prasmė ir tikslas. Tai gali veikti ir veiks, kada jūs visai leidžiate tam vyksmui: turite tai suprasti ir įsipareigoti. Jūs negalite apgauti savo širdies.

Antrasis patarimas: Kad tikrai išgydyti jūsų problemos šaknis, jūs turite išlaisvinti savo širdies saugumo funkcijas, pasirinkdami Vidinius Dėsnius. Antraip, prisiminimų gydymas neveiks.

Prisiminkite, jūsų pasąmonė žino, kada jūs meluojate. Ji žino, kodėl jūs darote kažką, nežinodami, kodėl jūs tai darote. Ji žino, kada jūs ką nors darote be visiško įsipareigojimo. Jūs galite sakyti tai tūkstančius kartų, bet jeigu jūs nesate pilnai pasišventęs jai, tai ji ir toliau siųs signalus  Baimės Reagavimo Komandai, kai tik aplinkybės sukelia jums klaidingus baimės prisiminimus, kylančius dėl prisiminimų reikšmių devoliucijos.

Tačiau tą akimirką, kai jūs tikrai įsipareigojate meilei visam likusiam gyvenimui, nepaisant nieko, jūsų širdis nedelsiant sako: “Dėmesio! Išlaisvinti saugumo funkcijas. Leisti skristi.

Kodėl? Širdies mandatas yra išsaugoti jus gyvus iki tol, kol jūs surasite gyvenimo prasmę ir pasirinksite ją. Jeigu jūs dar nepasirinkote gyventi meilėje, širdis bus saugoma. Galbūt jūs pasišvęsite rytoj, tačiau iki tol, jūs turite išlikti gyvi.

Meilė yra vienintelis svarbesnis dalykas už mirtį. Jeigu tai kada nors atsitinka, širdis neutralizuoja baime paremtus prisiminimus ir pradeda iškelti pozityvius meilės prisiminimus. Dažnai baime paremti prisiminimai gali nustoti būti bauginantys, kai jie yra pakeičiami nauju meilės antplūdžiu.

Baimė yra meilės nebuvimas, todėl ji negali egzistuoti tyros ir tikros meilės akivaizdoje.

Išversta iš Alex Loydo knygos "Atminties Kodas"

bottom of page