top of page

EMOCIJOS KODO PROCESAS

1.Gaukite Leidimą iš Subjekto (Paciento)   

  2.Nustatykite Bazinę Liniją Testavimui

3.Nustatykite ar Egzistuoja Įkalinta Emocija

4.Identifikuokite Kuri Tai Emocija Yra

5.Išlaisvinkite Įkalintą Emociją

6.Patikrinkite ar Emocija buvo Išlaisvinta

ŽINGSNIS 1 : Gaukite Leidimą iš Testuojamo Žmogaus

Jeigu dirbate su savimi, darykite žingsnį Nr.2. Jeigu dirbate su kitu žmogumi, gaukite iš jo sutikimą testuoti jį ir gauti iš jo pasąmonės informaciją tiesiog paklausdami: “Ar leidi man testuoti tave dėl įkalintų emocijų?” Žmogus gali atsakyti žodžiu arba tiesiog linktelėti galva.

ŽINGSNIS 2 : Nustatykite Bazinę Liniją 

Prieš pradėdami klausinėti apie įkalintas emocijas, pirma jūsų užduotis yra nustatyti bazinę liniją testavimui. Pasirinkite raumenų testavimo metodą, kuris jums yra priimtiniausias.

Jeigu dirbate su savimi: Nustatykite ar jūs testuojamas, pasakydami teiginį, “Mano vardas _____”. Tuščią vietą užpildydami savo tikru vardu. Kai tik pasakote šį teiginį, raumenų atsakas turi būti stiprus. Dabar sakykite klaidingą (netikrą) teiginį garsiai, “Mano vardas yra ____”, tuščia vietą užpildydami bet kuriuo kitu vardu, kuris nėra jūsų. Raumenų testavimas turėtų būti silpnas.

Sakant žodžius “taip” ir “ne” arba “meilė ir “neapykanta” taip pat suveiks nustatant bazinę liniją.

Jeigu dirbate su kitu asmeniu ir testuojate jų kūną: Pirmiausia nustatykite ar žmogus yra testuojamas. Kadangi kiekvienas žmogus yra, tai raumenų testavimas kiekvienu atveju šiek tiek skirsis testuojant skirtingus žmones. Pabandę gauti stiprų ir silpną raumenų atsaką iš jūsų subjekto, iš karto jums leis pajusti šio žmogaus TAIP ir NE atsakymų stiprumą bei silpnumą.

Lengviausias būdas nustatyti ar žmogus testuojamas yra subjektui pasakyti savo vardą garsiai, “Mano vardas yra_____”. Pasakę šį teiginį raumenų testavimas turi būti stiprus.

Dabar tegul tas žmogus pasako klaidingą teiginį, garsiai pasakydami, “Mano vardas_____”, tuščią vietą užpildydami bet kuriuo kitu vardu, kuris nėra jų tikrasis vardas. Raumenų testavimas turi būti silpnas.

Be abejonės, jeigu žmogus pasakys “taip” ir “ne” arba “meilė” ir “neapykanta” taip pat suveiks nustatant, ar žmogus yra testuojamas.

ŽINGSNIS 3 : Ar Įkalinta Emocija Egzistuoja?

Nustatykite ar įkalinta emocija egzistuoja. Tai nustatoma raumenų testavimu. Jeigu norite atlikti šį žingsnį prieš tai skaitykite kaip dirbama su Raumenų Testavimu. Jeigu jau žinote ir pabandėte kaip veikia raumenų testavimas, galite užduoti klausimą: “Ar aš turiu įkalintą emociją, kurią būtų galima išlaisvinti dabar?” Atsakymą tikrinkite tuo raumenų testavimo metodu, kurį pasirinkote. Čia galimų rezultatų lentelėje:

Emocijos Kodas_Raumenu Tesatvimo Lentele

Jeigu atsakymas į klausimą yra NE, tai gali būti 3 galimybės.

  1. Pirma galimybė yra tai, kad jūs neturite įkalintų emocijų iš viso. Tai nėra būdinga, nes beveik visi žmonės jų turi.

  2. Antra galimybė yra, kad jūs turite įkalintą emociją, bet dėl tam tikrų priežasčių pasąmonė nenori jos išlaisvinti dabar. Klausimas buvo: “Ar aš turiu įkalintą emociją, kurią galima išlaisvinti dabar?” Sąmoningai jūs galite norėti, tačiau pasąmonė gali nenorėti. Ši situacija gali pasikeisti vėliau, po tam tikro laiko tarpo, ir atsakymas vėliau gali būti kitoks.

  3. Trečia galimybė - jūs turite Širdies Sieną. Jeigu taip iš tikrųjų yra, pasąmonė gali atsakyti, kad jūs neturite įkalintų emocijų, kai iš tikrųjų, jūs turite. 

 

Jeigu atsakymas į klausimą yra TAIP, tęskite procedūrą (žingsnis 4).

 

Jeigu dirbate su kitu žmogumi ir testuojate jo kūną, užduokite tokį klausimą: “Ar tu turi įkalintą emociją, kurią galima išlaisvinta dabar?” Gaukite atsakymą raumenų testavimu, nesvarbu kurį raumenų testavimo metodą pasirinkote. Galimi rezultatai lentelėje:

Emocijos Kodas_Raumenu Tesatvimo Lentele

Jeigu atsakymas į klausimą yra NE, tai gali būti 3 galimybės.

  1.  Pirma galimybė yra tai, kad jūsų testuojamas visai neturi įkalintų emocijų. Tai nėra būdinga, nes beveik absoliuti dauguma žmonių jų turi.

  2.  Antra galimybė yra, kad jūsų testuojamas žmogus turi įkalintą emociją, bet dėl tam tikrų priežasčių pasąmonė nenori jos išlaisvinti dabar. Klausimas buvo: “Ar tu turi įkalintą emociją, kuri galima išlaisvinti dabar?” Testuojamas žmogus gali norėti išlaisvinti emociją, bet pasąmonė gali nenorėti. Ši situacija gali pasikeisti vėliau, ir atsakymas vėliau gali būti kitoks.

  3.  Trečia galimybė - testuojamas žmogus turi Širdies-Sieną. Jeigu taip yra, pasąmonė gali atsakyti, kad įkalintų emocijų nėra, bet iš tikrųjų yra


Jeigu atsakymas į klausimą yra TAIP, tęskite procedūrą (žingsnis 4).

Jeigu atsakymas Žingsnyje 3 buvo TAIP, tai reiškia, kad egzistuoja įkalinta emocija, kurią galima dabar išlaisvinti. Kuri tai emocija? Ar tai pyktis? Ar tai gailestis? Ar tai nusivylimas, depresija ar kuri ors kita emocija? Kada ši emocija buvo įkalinta? Koks įvykis ją sukūrė?

Naudodami paprastą metodiką, jūs galite susiaurinti paieškų lauką labai greitai. Viso lentelėje yra 60 emocijų, iš kurių jums reikia surasti vieną per kartą.

Emocijos Kodų Diagrama sukurta tam, kad palengvintų jums užduotį.

Šiek tiek pasitreniravę, surasti konkrečią emociją bus paprasta. Būsite nustebę, kaip greitai jūs galite atrasti įkalintą emociją, kurios ieškote. Pasąmonė žino, kuri tai įkalinta emocija. Raumenų testavimas - tai metodas nustatyti tai, ką pasąmonė jau žino.

Iš tiesų, net jeigu žmogus, su kuriuo dirbate niekada nematė Emocijos Kodų Diagramos, jo pasąmonė sugebės atskleisti jums būtent kuriame langelyje yra ši emocija. Geriausia, kad žmogus su kuriuo dirbate nematytų emocijų sąrašo, kol dirbate su juo, kad jų mintys nepaveiktų testavimo. Tačiau jūs tikrai galite parodyti Emocijų Diagramą prieš sesiją, tame nėra nieko blogo.

emocijos

ŽINGSNIS 4 : Nustatykite Kuri Tai Emocija

Surandant Teisingą Stulpelį

Procesą pradėkite paklausdami, “Ar ši įkalinta emocija yra Stulpelyje A?” ir tada atlikite raumenų testavimą. Jeigu atsakymas yra TAIP, jūs galite užduoti klausimą pasitikrinimui, “Ar ši įkalinta emocija yra stulpelyje B?” Atsakymas turi būti NE (silpnas raumenų atsakas).

Jūs visada ieškosite tiktai vienos įkalintos emocijos per kartą ir ji gali būti tiktai viename stulpelyje iš dviejų. Tiktai vienas atsakymas gali būti teigiamas, ne daugiau.

Jeigu jūsų testavimas rodo prieštaraujančius atsakymus, tarkime, įkalinta emocija yra tiek A stulpelyje, tiek B stulpelyje, tai nesijaudinkite. Giliai įkvėpkite, iš naujo sutelkite dėmesį, užpildykite savo širdį meile žmogui, kuriam stengiatės padėti (ir sau), tarkite tylią maldą dieviškajam vedimui, tikėkite,  kad gausite teisingą atsakymą, jauskite dėkingumą. Turėkite mintyje, kad jeigu lentelėje nėra tam tikros emocijos, žmogaus, su kuriuo dirbate, pasąmonė parinks artimiausią emociją, kurią žmogus turi. Šioje Emocijų Diagramoje yra visos emocijos, kurių jums prireiks dirbant. Iš viso yra 60 emocijų surašytų lentelėje.

Surandant Teisingą Eilutę

Kai tik surandate kuriame stulpelyje yra įkalinta emocija, jūs susiaurinote paieškų lauką per pusę (iš 60 iki 30). Dabar susiaurinkime paieškų lauką dar labiau.

Eilutės yra sunumeruotos nuo Eilutė 1 iki Eilutė 6, taigi galite užduoti tokį klausimą, “Ar įkalinta emocija yra nelyginių skaičių eilutėje?” Jeigu atsakymas yra NE, tada žinote, kad tai eilutės 2,4 arba 6. Jeigu atsakymas TAIP, tai ieškomas atsakymas yra nelyginių skaičių eilutėje. Tarkime gaunate atsakymą, kad mūsų ieškoma emocija yra 1,3 ir 5 eilutėse. Dabar turime nustatyti, kurioje būtent eilutėje.

Užduokite tokį klausimą: ”Ar ši įkalinta emocija yra eilutėje 1?” Jeigu atsakymas NE, to paties klausimo klauskite dėl 3 eilutės, o vėliau dėl 5 eilutės.

Surandant Teisingą Emociją

Kai tik nustatote teisingą stulpelį ir eilutę, jūs susiaurinate paieškos lauką iki 5 galimybių. Tarkime, jūs nustatėte, kad įkalinta emocija yra stulpelyje A, eilutėje 5. Pažiūrėkime kaip atrodo tas langelis.

Vėlgi, pasąmonė žino tiksliai, kuri iš šių penkių emocijų yra įkalinta. Įkalintos emocijos suradimui jums vėl reikalinga užduoti klausimą, pavyzdžiui, “Ar ši emocija yra kaltinimas?” ir atlikite raumenų testavimą. Atsakymas turi būti TAIP arba NE.

emocijos

Testuokite kitą emociją per kartą tol, kol gausite stiprų TAIP atsakymą. Jeigu pati pirma emocija sąraše duoda jums teigiamą atsakymą, būtų protinga patikrinti likusias keturias emocijas langelyje, kurios turėtų duoti neigiamą atsakymą. Neužmirškite - testuojama tik viena emocija per kartą, ne daugiau, ir tik viena emocija turi suteikti teigiamą atsakymą.

Svarbu klausimus uždavinėti aiškiai. Jūsų intencija ir tariami žodžiai turi derėti tarpusavyje. Turėkite tai omenyje, kad viskas vyktų sklandžiai.

Naudojant šį metodą, nerimo turėtų nebūti jumyse. Nerimas yra baimės forma, o tikėjimas ir baimė nedera tarpusavyje.

Teiginiai ar Klausimai?

Jūs galite pasirinkti ar naudosite teiginių ar klausimų formą. Tai nėra labai svarbus dalykas, tačiau rekomenduoju būti nuosekliems, bent toje vienoje sesijoje. Pavyzdžiui, tarkime, kad įkalinta emocija yra ateities baimė. Šiuo atveju, jūs galite sakyti teiginį, “Ši įkalinta emocija yra ateities baimė.” Jūs gausite TAIP atsakymą.

Taip pat jūs galite naudoti klausimo formą ir paklausti, “Ar ši įkalinta emocija yra ateities baimė?” Jūs taip pat gausite TAIP atsakymą.

 

Abi šios formos yra lygiavertės ir kiekviena klausimo forma suteiks tą patį kūno atsaką. 

 

Jeigu jūs tariate tik vieną žodį “ateities baimė”, jūs galite gauti neigiamą atsakymą. Raumenų testavimas gali būti silpnas, kai pasakote žodį “ateities baimė”, net jeigu tai bus būtent ta įkalinta emocija, kuri jumyse gyvena. Jeigu ištariate tik vieną žodį, pasąmonė gali atsakyti neigiamai dėl paties žodžio neigiamos energijos.

ŽINGSNIS 5 : Emocijos Išlaisvinimas

Ketinimas (intencija) yra stipri galia Emocijos Kodo veikimui. Viskas, ką jums reikia daryti, tai atlikti visus žingsnius palaipsniui, jausti meilę ir dėkingumą sau ir žmogui su kuriuo dirbate.

 

Įkalintų emocijų išlaisvinimui iš savęs: Pridėkite magnetą tarp akių, gali liesti arba neliesti odos. Veskite magnetą į viršų nuo tarpuakio, kilkite virš galvos, ir tada veskite magnetą kaklu iš nugarinės pusės žemyn tiek, kiek galite pasiekti. Taip darykite 3 kartus.

Jūs galite braukti magnetu per bet kurią Pagrindinio Meridiano dalį su ketinimu išlaisvinti įkalintą emociją, kurią suradote. Jeigu jūs turite problemų pakelti savo ranką į viršų, pabandykite vesti magnetą per nugaros apatinę dalį. Tai paprasta. Tik darykite tai 3 kartus ir likite sutelkę dėmesį į savo intenciją išlaisvinti įkalintą emociją.

 

Įkalintos emocijos išlaisvinimui iš kito žmogaus: Priglauskite magnetą ant gydymo žmogaus kaklo iš nugaros pusės. Veskite magnetą nuo kaklo iki  nugaros apačios. Taip darykite 3 kartus. Kiekvieną kartą, pasiekę nugaros apačią, pakelkite magnetą ir vėl priglauskite prie kaklo nugarinės pusės, vėl vesdami magnetą žemyn.

Kiekvienas perbraukimas perneša magnetinę energiją į Pagrindinį Meridianą. Ši magnetinė energija sustiprina ir perneša jūsų intenciją į visus kitus meridianus, pripildydama kūną tos intencijos energija. Po 3 perbraukimų per nugarą su magnetu, įkalintos emocijos yra išlaisvinamos visam laikui.

 

Patvirtinant Emocijos Išlaisvinimą

Tam, kad sužinoti ar emocija buvo išlaisvinta, paklauskite, “Ar mes išlaisvinome įkalintą emociją?” Atsakymas turėtų būti TAIP. Jeigu atsakymas teigiamas, įkalinta emocija buvo išlaisvinta. Dabar jūs galite kartoti procesą, išlaisvinant kitą įkalintą emociją.

Jeigu raumenų testavimas rodo, kad emocija nebuvo išlaisvinta, paprasčiausiai magnetu dar kartą perbraukite per nugarą 3 kartus žemyn, tik šį kartą tai darykite su truputį didesne meile žmogui, su kuriuo dirbate, ar tai būtumėt jūs pats ar jūsų partneris. Tikėkite, kad jūs galite išlaisvinti šią emociją, pajauskite dėkingumą Kūrėjui, kad išlaisvinimas vyksta. Turėdami nors truputį tikėjimo, pamatysite didžius dalykus įvykstant.

Išversta iš Knygos "Emotion Code", knygos autorius Bradley Nelson, leidimo metai 2019.

bottom of page