top of page

Neigiamos Emocijos

emocijos

EMOCIJŲ  SANTRAUKA

Šis emocijų sąrašas, aprašytas žemiau, atitinka Emocijos Kodo diagramą ir apima pilną žmogaus emocijų spektrą. Žodyne yra daug daugiau išvardintų  emocijų nei čia, tačiau mes naudojame supaprastintą sąrašą todėl, kad būtų galima pasiekti gerų rezultatų greičiau ir lengviau.

Žinokite, jeigu jūs patiriate konkrečią emociją, kurios nėra šiame sąraše, jūsų pasąmonė jus nukreips į artimiausią emociją, kurią jūs jaučiate.

Iš viso yra 60 emocijų, apimančių platų emocijų spektrą, kuriuos žmogus jaučia, ir tai yra visos emocijos, kurių jums prireiks, naudojant Emocijos Kodą. Kiekviena emocinė vibracija, kurią sukuriame ir jaučiame, pateks į šį sąrašą, pateiktą žemiau. Pavyzdžiui, įniršis paklius į pykčio sąvoką.​

Neigiamos emocijos

Apleidimas (Abandonment): Fizinis apleidimas reiškia būti paliktam vienam; paliktas užnugaryje (šio tipo apleidimą dažniausiai patiriame vaikystėje). Mažylis pasijuto apleistas, kai mama paliko jį, kad sutvarkytų namus. Emocinis apleidimas - emocija, kai buvo atsisakyta vaiko; atskirtas nuo, emociškai apleistas. Tai jausmas būti “paliktam užnugaryje” nefizinėje formoje. Tai taip pat galioja atsisakius finansuoti, remti finansiškai. Ji pasijuto apleista jo, kada jis nesikalbėjo apie jų santuokines problemas. Universiteto studentas pasijuto apleistas, kai jo tėvai nustojo mokėti už jo mokslus.

 

Apmaudas (Resentment) : Nepasitenkinimas ar pasipiktinimas dėl kažkokio įžeidimo; kartėlis dėl nesąžiningo elgesio; nenorėjimas atleisti. Dažnai ši emocija kyla kartu su priešiškumu - bloga valia ar priešprieša. Jis įsižeidė dėl to, kad jo vaikai jam niekada nepadėjo namų ūkyje.

 

Atmetimas (Rejection) : Jaustis paneigtam, atmestam. Pripažinimas netinkamu arba atmestu; išbrokuotas kaip nenaudingas ar nesavrbus; išmestas; nenorimas; apleistas.

 

Baimė (Fear) : Stipri varginanti emocija, sužadinta pavojaus, blogio ar skausmo; grėsmė gali būti reali arba įsivaizduojama.

 

Bejėgiškumas (Helpnessness) : Jėgų neturėjimas arba nesugebėjimo padėti sau jausmas. Jaustis be kitų pagalbos ar kito žmogaus apsaugos. Įprasta emocija kenčiantiems nuo “aukos mentaliteto”. Jaustis neįgaliam pakeisti savo aplinkybes ar būseną. Ji jautė bejėgiškumą, bandydama pakeisti aplinkybes.

 

Beviltiškumas (Hopelessness) : Be vilties. Nesitikėti kažko gero. Neturėti priemonių, metodų ar gydymo, be perspektyvos pasitaisyti. Ji pradėjo jaustis beviltiška po didelių pastangų susirasti darbą, kai negavo nė vieno darbo pasiūlymo.

 

Bevertis (Worthless) : Nesvarbus arba be vertės; be charakterio kilnumo, be kokybės arba be savigarbos; netarnaujantis jokiam tikslui.

 

Gedėjimas (Grief) : Kančia, susijusi su mylimo žmogaus praradimu, svajonės žlugimu, nelaime, nesėkme ir t.t. Reakcija į netektį. Taip pat gali kilti iš nepatenkintų lūkesčių. Mergaitė liūdėjo dėl tėčio netekties. Moteris jautė sielvartą dėl prarastų namų po potvynio. Jis buvo įžeistas dėl savo sūnaus priimtų sprendimų.

 

Geismas (Lust) : Intensyvus seksualinis troškimas ar apetitas; neįveikiamas troškimas ar pomėgis (pavyzdžiui, valdžios troškimas); aistra; gašlumas. Jo valdžios troškimas buvo nevaldomas. Seksualinių išpuolių aukos absorbavo(perėmė) nusikaltėlio gašlumo emociją.

 

Gėda (Shame) : Jausmas būti neteisingu, netobulu, jaustis prastos reputacijos; skausmingas jausmas dėl to, kad padarei ar patyrei kažką negarbingo, netinkamo, neprideramo ar kvailo; negarbė; pažeminimas; priežastis apgailestauti. Gėda yra pati žemiausia emocinė vibracija iš visų, vedanti į kaltę, depresiją ir netgi savižudybę.

 

Gynybiškumas (Defensiveness) : Pasipriešinimo būsena arba savęs gynimas. Būti jautriam kritikai arba jautriam dėl savo ego pažeidimo. Saugotis tikrų ar įsivaizduojamų grėsmių, fizinių ar emocinių.

 

Ilgesys (Longing) : Ilgėtis ko nors arba kažko; išsiilgimas, skauda dėl; turėti stiprų troškimą ar norą; norėti to, ko neturi. Ji ilgėjosi kitokio gyvenimo. Jis jautė gilų ilgesį jai, kol ji buvo užsienyje.

Išdavystė (Betrayal) : Jaustis išduotu reiškia netekti pasitikėjimo kažkuo, būti apleistam arba įžeistam žmogaus, kuriuo pasitikėjai. Aš pasijutau išduotas, kai sužinojau, kad jis melavo man. Kito išdavystė reiškia būti neištikimam, saugant pasitikėjimą, būti nelojaliu arba pažeisti pasitikėjimą, palikti tą, kuris pasitiki tavimi. Ji jautėsi nuskriausta draugo, ir įkalino šią emociją savo kūne. Savęs išdavimas yra pažeistas savo vientisumas; veikti prieš savo moralę; žaloti savo kūną ir sielą. Jis pavogė pinigus ir jautė, kad išdavė savo sąžinę.

 

Depresija (Depression) : Būsena, dažniausiai sukelta dėl “pykčio nukreiptu į save”. Nesugebėjimas jausti džiaugsmą ar jaudulį. Žemo dažnio energija, destruktyvi būsena, sukelta pastoviai jaučiant neigiamus jausmus.

 

Nuogąstavimas (Dread) : Bijoti kažko, kas tuoj nutiks. Nuogąstavimas dėl ateities, paprastai tikra baimė, bet kartais nežinoma. Jis bijojo vykti į klasės susitikimą ir sutikti praeityje jį kankinusius prikabiautojus. Jaustis be galo sunerimusiam. Jis labai nuogąstauja dėl egzamino, nes įsitikinęs, kad neišlaikys. Aš labai bijau susitikimo su jo tėvais. Man baisu net pagalvoti, ką jie šneka apie mane po susitikimo. Tai kas vyksta mūsų šalyje yra tai, ko aš bijojau labiausiai, - artėjimą prie anarchijos ir pilietinio karo. Stiprus baimės ir pergyvenimo jausmas.

Kaltė (Guilt) : Jausmas padariusiam kažką neteisingo arba dėl padaryto nusikaltimo. Prisiimti atsakomybę dėl žalingų kito žmogaus veiksmų (pavyzdžiui: užgauliojimo, tėvų skyrybų, mirties ir t.t.) Dažnai lydimas depresijos, gėdos ir savęs žalojimo veiksmų.

Kaltinimas (Blaming) : Būti kaltinamam reiškia jausti atsakomybę dėl, kaltinamas, kaltas dėl kažko (nepaisant faktinės kaltės). Ji jautėsi visų kaltinama dėl jos vyro veiksmų. Kito kaltinimas - laikyti kitą žmogų atsakingu, apkaltinti, rasti kaltę, nukreipti atsakomybę kažkam, kad išvengti savo paties atsakomybės. Tai raktinė reakcija, sukuriant aukos mentalitetą, ir gali sumenkinti žmogaus galias. Aš jaučiau  norą apkaltinti seserį dėl situacijos ir nenorėjau pripažinti abipusės kaltės. Savęs kaltinimas - tai kaltinti save; ši emocija gali sukurti kitas savęs žalojimo emocijas, taip pat depresiją. Jis jautėsi kaltas dėl viso blogio, kuris nutiko jo šeimai.
 

Kartėlis (Bitterness) : Šiurkštumas, nemalonus ar ciniškas požiūris. Jausti pyktį ar jaustis įžeistam dėl žeidžiančių žodžių arba dėl nesąžiningų patirčių.

 

Konfliktas (Conflict) : Vidinis konfliktas yra protinė ir emocinė kova, kylanti dėl priešingų poreikių ir impulsų. Jis jautė vidinį konfliktą - gal turėtų ieškoti  naujo darbo. Išorinis konfliktas yra muštynės, nesutikti arba būti nemaloniam, kovoti prieš, arba prieštarauti. Ji ir jos buvęs vyras patiria nuolatinį konfliktą dėl vaikų auklėjimo.

 

Kontrolės Trūkumas (Lack of Control) : Savikontrolės trūkumas yra kada žmogui trūksta elgesio santūrumo. Jam gali stigti suvokimo dėl jo paties destruktyvių polinkių ir galimybių. Jo išlaidos buvo nekontroliuojamos. Ji prarado savikontrolę ir pliaukštelėjo jam. Kontrolės trūkumas dėl aplinkybių yra realybės jausmo praradimas, nesugebėjimas kontroliuoti arba pakeisti tai, kas vyksta; jausmas, kai kažkas kitas nužymi tau kryptį (kursą). Ji neturėjo kontrolės jų sprendimams. Jis prarado savo automobilio kontrolę, kai pradėjo slysti ant slidaus kelio.

Kūrybinis Nesaugumas (Creative Insecurity) : Jaustis nesaugiu, nepasitikėti savo kūrybiniais sugebėjimais arba kažkokio dalyko vystymu, įskaitant santykius, šeimą, sveikatą, pinigus, nepasitikėti profesiniais arba artistiniais sugebėjimais. Nesaugumo jausmas, kylantis ir užblokuojantis kūrybinį procesą. Jos kaip rašytojos blokai buvo tikrai sukelti kūrybinio nesaugumo.

Liūdesys (Sadness) : Nelaimingas, nuliūdęs, graudus, sielvarto paveiktas.

Neapykanta (Hatred) : Pasibjaurėjimas, neapkęsti, didelė nemeilė ir pasišlykštėjimas, dažnai kylantis dėl “įskaudintos meilės”, “nesėkmingos meilės”. Dažnai neapykanta yra dėl situacijų, ne dėl žmogaus (pavyzdžiui, neapykanta dėl kito žmogaus veiksmų, neteisingų aplinkybių). Neapykanta sau sukuria destruktyvius veiksmus ir ligas.

Neapsisprendęs (Wishy Washy) : Silpnas, bedvasis; neapsisprendęs, neryžtingas; nestipraus charakterio. Įsitikinimų stoka, bestuburis.

Be Moralinės Paramos (Unsupported) : Jausti paramos trūkumą, pagalbos ar padrąsinimo stoką; neapgintas, kai pagalba reikalinga; jausmas, jog našta per daug didelė, kad su ja būtų galima susitvarkyti.

Nepasitikėjimas (Discouragement) : Jaustis nedrąsiam; vilties trūkumas, pasitikėjimo trūkumas. Atimta drąsa arba dvasiškai sugniuždytas. Valios trūkumas bandyti keistis ar pasiekti kažką.

Neryžtingumas (Indecisiveness) : Nesugebėjimas pasirinkti, dvejojimas dėl vieno ar kito pasirinkimo, kyla iš nepasitikėjimo savimi arba abejonės priimant teisingą sprendimą. Ji buvo neryžtinga, nes nė vienas variantas neatrodė geras.

Nerimas (Anxiety) : Jausmas, kad kažkas yra blogai, bet nežinai kodėl. Bendras neramumas ar nuojauta; nežinomybės baimė; baimė dėl nežinomo šaltinio. Ji jaučia nerimą ir baimę visą laiką be akivaizdžios priežasties.

Nerimavimas (Worry) : Gyvenimas, esant sunkumams ar problemoms; nerimauti ar susirūpinti dėl situacijos ar kito asmens; ypatingas susirūpinimas dėl galimų problemų, rūpestis dėl mylimo žmogaus galimos nelaimės.

Nervingumas (Nervousness) : Jaustis nenatūraliai, ūmiai neramiu, susirūpinusiu; baimingas; baikštus; jaustis neramiu ar kaip “ant krašto ribos”.

Nesaugumas (Insecurity) : Pasitikėjimo trūkumas; drovumas. Nesaugumo jausmas dėl pavojaus arba pajuokos.

 

Nesėkmė (Failure) : Trumpalaikis sėkmės nebuvimas arba kai žmogus nepasiekia to, ko tikėjosi, troško ir stengėsi dėl to. Ji jautė nesėkmę, kai jų santuoka iširo. Jis jautė, kad jam nepavyks finansuoti savo šeimos po to, kai prarado darbą. Mergaitė nuliūdo dėl žemo pažymio biologijos pamokoje.

Nevertas (Unworthy) : Jaustis nepakankamai geru, be orumo; nepagirtinas, nepatikimas, nepelnytas, nevertingas, netinkamas, nederantis.

 

Neįvertintas (Effort Unreceived) : kai žmogus dirba, o jo pasiekimai ir pastangos nėra priimamos ar atpažįstamos; kada žmogaus geriausios pastangos nėra vertinamos pakankamai geros; jausmas būti nevertinamu. Nesulaukti užtarimo ar moralinės paramos.

 

Neviltis (Despair) : Visiškas vilties praradimas. Jaustis apgailėtinu ir negebančiu priimti pagalbą ar būti paguostam.

 

Nusivylimas (Frustration) : Jaustis suirzusiam, jaustis įstrigusiam arba nesugebančiam progresuoti; užblokuotas dėl noro pasikeisti ar pasiekti tikslą.

 

Paliktas (Forlorn) : Jaustis, kad žmogaus meilė buvo atstumta. Jaustis nenorimam, nepriimamam, nesirūpinamam arba meilės stoka, kurios trokštama. Ji stengėsi mylėti savo mamą, bet emociškai ji buvo neįgali, todėl jos meilė buvo nepriimta.

 

Panika (Panic) : Staigi, pribloškianti baimė, iššaukianti isterišką elgesį, iššaukianti nepagrįstas baimės kupinas mintis ar fizinius simptomus, tokius kaip drebulys ar dažnas kvėpavimas; stiprus artėjančios pražūties jausmas.

 

Pasibjaurėjimas (Disgust) : Nepritarimo jausmas arba pasišlykštėjimas, kai geras skonis ar moralės jausmas yra užgautas. Stipri antipatija. Ji jautė pasibjaurėjimą, kad žudikas buvo išteisintas.

Pasididžiavimas (Pride) : Pernelyg didelė pagarba sau dėl kokių nors tikrų ar išgalvotų nuopelnų bei pranašumų. Tuščias ar perdėtas troškimas būti pastebėtam, pagirtam; jaustis teisiam; jaustis, kad esi vertas daugiau nei uždirbi; elgtis su panieka kitų atžvilgiu, ypač Dievo (Kūrėjo atžvilgiu; turėti pakankamą kiekį pasididžiavimo (savigarbos, savivertės) yra geras dalykas, ir šio tipo pasididžiavimas dažniausiai nepasirodo kaip įkalinta emocija (nors jis gali pasirodyti, jeigu žmogaus sveika savigarba yra pažeista). Jo savivertė buvo pažeista, kai žmona jį paliko dėl kito vyro. Ji buvo išdidi moteris, ir jis neleisdavo niekam padaryti net mažiausios klaidos.

 

Pasimetęs (Lost) : Nesugebantis matyti teisingos ar priimtinos krypties; neturintis krypties. Fiziškai pasimetęs - ši emocija dažniausiai kyla iš vaikystės. Berniukas buvo pasimetęs ir negalėjo rasti kelio į namus. Emociškai pasimetęs parodo jausmą, kai žmogus negali rasti aiškaus sprendimo ar krypties, nesugebantis būti emociškai stabiliu. Jis pasijuto pasimetęs po žmonos mirties.

 

Pažeidžiamumas (Vulnerability) : Jausmas būti pažeistam, įskaudintam, tiek emociškai tiek fiziškai; nesaugumas; nestabilumas.

 

Pavydas (Jealousy) : Įžeidus dėl kito žmogaus sėkmės, pasiekimų ar kitų privalumų; pavydus. Turėti įtartinų baimių dėl konkurencijos arba neištikimybės, kyla iš baimės būti nemylimu arba nesaugiu.

 

Per Didelis Džiaugsmas (Overjoy) : Intensyvus malonumas ar pakili nuotaika, kuri yra per daug slegianti kūną; džiaugsmas, kuris yra šokas kūno sistemai. Begalinis džiaugsmas paliko mane apstulbusį ir be žado.

 

Pyktis (Anger) : Stiprus nepasitenkinimas ir priešiškumas, dažniausiai sukeltas tikro ar neteisingai suprasto blogio. Pyktis gali kilti, kai jaučiame grasinimą; priedanga, kai esame įžeidinėjami, išsigandę ar neigdami kažką.

 

Priblokštas (Overhelm) : Jaustis užvaldytu, priblokštas minties ar emocijos; labai įsitempti; jaustis nugalėtu didesnės jėgos.

 

Verkimas (Crying) : Sielvarto išraiškos veiksmas. Atsakas į skausmą ar kentėjimą, įskaitant emocijų pakilimą, dažnai sukuria fizinį jausmą gerklėje, krūtinėje ir diafragmoje. Atsakas į bejėgiškumą. Dažnai tampa įkalintas, kai žmogui neleidžiama verkti.

 

Savaime Suprantama (Taken For Granted) : Jausmas, tarsi su žmogumi būtų abejingai elgiamasi; nesulaukti padėkos ar pripažinimo dėl kažkokio užbaigto darbo, tai panašu į ignoravimo jausmą arba išnaudojimą.

 

Savęs Žalojimas (Self Abuse) : emocinis savęs žalojimas: kai žmogus yra linkęs apie save kalbėti blogai ir neigiamai, kaltina save. Ji smerkė vis kartodama sau sustoti ištaisai būti kvaila. Savęs žalojimas fiziškai susijęs su žalingu elgesiu kūno atžvilgiu, piktnaudžiavimas priklausomybę sukeliančiomis medžiagomis; nesirūpinimas pakankamu miegu; netvarkinga dieta ar mityba; dirbti darbą, viršijančiu žmogaus galimybes; perdėtai save bausti. Žmogus dažnai mano, kad savęs žalojimas gali padėti “išpirkti nuodėmes”, realias ar įsivaizduotas, yra paprastai sukeltas pykčio. Jis žalojo savo kūną sunkiai dirbdamas ir nepakankamai miegodamas.

Siaubas (Horror) : Stipri pavojaus emocija, pasibjaurėjimas, pasipiktinimas sukeltas kokio nors šoko ar kraupaus įvykio (pavyzdžiui, įvykis susijęs su ypatingu smurtu, žiaurumu, klaikumu).

Sielvartas (Sorrow) : Gailėtis praradimo ar netekimo sukelta kančia; nusivylimas, sielvartas; sielvarto išraiška, nelaimingumas ar liūdesys.

Sumišimas (Confusion) : Jaustis neaiškiu, pasirinkimo netikrumo jausmas, aiškumo stoka. Jaustis susipainiojusiam arba sumišusiam.

Suirzęs (Peeved) : Suirzęs, įpykęs, apsunkęs, išbartas. Jaučiuosi toks suirzęs, kad tu įbrėžei mano automobilio dureles; negaliu pakęsti tokio neatsakingo elgesio. Jis buvo sudirgęs, nes mes nepaklausėme jo nuomonės apie tai.

Širdies skausmas (Heartache) : širdies skausmas ir kančia; kančia ir liūdesys dėl santykių problemų. Pajuto pritrenkiantį ir deginantį fizinį jausmą krūtinėje.

 

Šokas (Shock) : Staigus ar intensyvus emocijų ar jausmų sutrikdymas; kraštutinis “siurprizas”; jausmas būti traumuotam ar apstulbusiam.

 

Teroras (Terror) : Intensyvi, aštri, pribloškianti baimė; nepaprastas išgąstis; pavojaus signalas. Grąsinimas smurtu. Ji jautė siaubą, kai suprato, kad tuoj padarys avariją. Didžiulė pavojaus baimė.

 

Užsispyrimas (Stubbornness) : būti sunkiam; nepalenkiamam; negalinčiam arba nenorinčiam atleisti; atsparus.

 

Žema Savivertė (Low Self-Esteem) : žemas savęs vertinimas, mažas reikšmingumas; jaustis ir koncentruotis į savo trūkumus; nepagarbos sau jausmas; nepasitikėti savimi; savimeilės trūkumas.

 

Žeminimas (Humiliation) : Garbės, orumo arba savigarbos skausmingas praradimas; jaustis pažemintu; susigėdusiu, sutrikusiu.

Išversta iš Bradley Nelson'o knygos "Emocijos Kodas", knygos leidimo metai 2019

bottom of page