top of page

DETALIZUOTAS DESTRUKTYVIŲ PRISIMINIMŲ GYDYMAS,
 TAIKANT ALEX LOYD’O METODĄ

Vertėjo pastaba: Destruktyvių prisiminimų gydymo technika išgydo patį įvykį (dvasinę traumą, patirtą praeityje) ir to įvykio kontekstą, sukuriant naujus nuostabius vaizdinius, kurie neutralizuoja destruktyvius prisiminimus. Prisiminimai iš tikrųjų yra vaizdiniai. Nebūna prisiminimų be vaizdinių, tik žmogus gali to nežinoti. Todėl, kurdami naują vaizdinį mintyse ir naudodami šią techniką, mes neutralizuojame destruktyvių prisiminimų poveikį iš pasąmonės, o tai reiškia, kad pasikeičia mintys, jausmai, įsitikinimai, fiziologija ir veiksmai, susiję su tuo prisiminimu. Aš pats manau, kad sunkiausia žmogui yra suprasti ir suvokti, kas yra dvasinė trauma ir kas yra destruktyvus prisiminimas. Būtent, jie žmogui trukdo atsiverti Kūrėjo šviesai. Vertėjo pastabos pabaiga.

 

Šios technikos tikslas, yra pakeisti tavo destruktyvią būseną (pasąmonę) arba savijautą į bent jau neutralią arba į puikios savijautos būseną. Iš viso kursime 6 naujus prisiminimus. Jie visi yra svarbūs, nereikia praleisti nei vieno. Prisiminimus kurti eiliškumo tvarka.

 

Svarbu!  Vienu metu gydome tik vieną prisiminimą, ne du, ne tris, o tik vieną konkretų prisiminimą.

 

Kurdami naujus vaizdinius, naudojame šias rankų padėtis (delnus dedame ant šių vietų):

 

  1. Smegenų kamienas (nugarinė kaklo ir galvos susijungimo vieta, angliškai “The Brainstem”).

  2. Kakta (priekinė galvos sritis virš akių, angliškai “Prefrontal Cortex”).

 

Abi rankas uždedam nurodytose vietose, keisdami jas vietomis maždaug kas 30 sekundžių (pagal jausmą galima kiek patinka):

Taigi, sukursime 6 prisiminimus: 4 pirmus prisiminimus, kurie nėra tiesa ir tikrovė, bet skirta grynai būsenos programavimo tikslais, ir 2 prisiminimus, kurie bus tiesa ir tikrovė. Nereikia išsigąsti, pradžioje tai gali atrodyti keistas metodas, bet jis tikrai veikia. Kūrėjas nori, kad jūs pasveiktumėte.

 

Vertėjo komentaras: Svarbu! Turite apmąstyti savo gyvenimą ir surasti jus labiausiai kankinantį prisiminimą, tai gali būti amoralūs veiksmai, klaidos, išgąstis, kažkokia labai stipri dvasinė trauma, kurios negalite pamiršti. Tai gali būti ištarti žmogaus žodžiai, kurie jus kankina, ir vis grįžta ir grįžta. Įvykis, kuris jus sukrėtė viduje, arba žmogus, kuris jus giliai įskaudino, pyktis jam. Mano manymu, tai yra svarbiausia ir sunkiausia dalis šiame gydymo procese, nes žmogus per daugelį metų neatsimena, kur jam kas ir kada įvyko, todėl galima pasitarti ir su artimaisiais, kada maždaug nuo jūsų veido dingo šypsena, arba pats galite bandyti prisiminti, po kurio įvykio užgeso gyvenimo džiaugsmas. Džiaugsmo nebuvimas yra ženklas, kad viduje yra destruktyvūs prisiminimai-vaizdiniai, kuriuos reikia išgydyti. Verttėjo komentaro pabaiga.

 

PRISIMINIMO GYDYMAS 1 : PAGRINDINIS PRAEITIES ĮVYKIS

 

Sukursime naują galingą ir nuostabų prisiminimą, nepaisant to, kad šis destruktyvus prisiminimas, kurį gydome, nieko gero mums nedavė. Uždedam abu delnus ant nurodytų vietų galvos srityse (kaip nuotraukoj) ir meldžiamės (galima sukurti savo maldą kaip mes norime, tik svarbu suprasti esmę).

Malda : “Tėve, meldžiu, kad Tu dalyvautum mano gydyme kaip pats geriausias ir galingiausias gydytojas, kas susiję su mano problema (sutrikimu). Mano mylimas Tėve, aš noriu sukurti pirmą naują prisiminimą grynai programavimo tikslais. Tu žinai, kad tai nėra tiesa, ir aš žinau, kad tai nėra tiesa, bet priimk tai tiktai dėl dvasinės būsenos pasikeitimo iš destruktyvios į neutralią arba į puikią savijautą. Prašau, tegul šis naujas mano sukurtas prisiminimas-vaizdinys būna galingas ir neutralizuoja manyje melą ir destruktyvią energiją. Nepriimk tai už tiesą, bet priimk tiktai programavimo tikslais.” 

Vaizdinys1 : Dabar įsivaizduokite, kad šio įvykio nebuvo visai, o vietoje to atsitikimo įvyko kažkas labai gero ir malonaus, ir jūs pasijutote laimingas bei saugus. Įsivaizduokite detales, matykite save besišypsantį ir kaip viskas buvo nuostabu ir būkite šiame vaizdinyje kurį laiką, laikydami rankas nurodytose galvos srityse tol, kol pajusite lengvą būsenos pasikeitimą. Delnus keičiame maždaug kas 30 sekundžių (galima vadovautis jausmu). Darome, kol pajaučiame jausmu.

 

Vertėjo pastaba: Aš asmeniškai naujame vaizdinyje įtraukiu Jėzų, matau kaip jis ateina, apkabina mane ir sako: “tu esi saugus su Manimi, pajausk tai”, ir toliau kuriu įvairias detales vaizduotėje, įtraukdamas ir angelus sargus, ir Tėvą, kas sukelia pasitikėjimą ir saugumo jausmą. “Prašau, kad šis vaizdinys ir saugumo jausmas stiprėtų manyje”. Vertėjo pastabos pabaiga.

 

PRISIMINIMO GYDYMAS 2 : NUOSTABI PRAEITIS 

 

Vėl meldžiamės: Tėve, noriu sukurti antrą vaizdinį-prisiminimą. Nepriimk šios naujo vaizdinio kaip tiesos, bet priimk šį naują vaizdinį tiktai programavimo tikslais, kad mano širdies būsena (savijauta) pereitų iš destuktyvios į neutralią ir padėtų manyje neutralizuoti destruktyvią energiją visam likusiam gyvenimui”.

 

Kuriame naują nuostabų ir neįtikėtinai įspūdingą prisiminimą, remiantis 1 sukurtu prisiminimu, įtraukiant kuo daugiau malonių detalių, tai gali būti pagiriantys tave kitų žmonių įsivaizduojami žodžiai. Tai pirmo sukurto prisiminimo tęsinys. 

 

Vaizdinys2 : Aš asmeniškai šį naują vaizdinį sustiprinu įvairiomis maloniomis naujomis detalėmis, kad to destruktyvaus praeities įvykio ne tik kad nebuvo, bet įvyko kažkas konkrečiai nuostabaus ir visada įsivaizduoju Jėzų, apkabinusį mane ir sakantį “tu esi saugus”. Matau tą vaizdinį mintyje ir laikau rankas ant galvos tol, kol pradeda atsirasti geri jausmai. Pastaba: primenu, kad naujų prisiminimų aktyvavimas yra skirtas destruktyvių prisiminimų neutralizavimui.

 

PRISIMINIMO GYDYMAS 3 : NUOSTABI DABARTIS

 

Laikome rankas ant galvos nurodytose vietose.

Meldžiamės: Tėve, šis trečias naujas prisiminimas skirtas dabarčiai, prašau priimk šį naują prisiminimą tiktai programavimo tikslais. Nepriimk tai už tiesą, nes Tu ir aš žinome, kad tai netiesa, bet prašau, kad šis naujas prisiminimas stiprėtų ir neutralizuotų klaidingus prisiminimus ir mano destruktyvią būseną pakeistų į labiau neutralią arba harmoningą būseną.

Vaizdinys3 : Įsivaizduoju save šioje akimirkoje, sėdintį čia, ir prisimenu, kaip tas nuostabios praeities sukurtas vaizdinys2 įvyko. Kaip aš jaučiuosi dabarties akimirkoje kai aš prisimenu tą nuostabų įvykį, antrame vaizdinyje ? Kokia būtų dabartis ir gera būsena ir savijauta, saugumo jausmas, jeigu būtų įvykęs vaizdinys2. Žiūriu į vaizdinį, kol pajuntu tai. Kurkite malonias detales vaizdinyje ir bandykite pajausti jausmą, kuris būtų savaime buvęs, jeigu ne praeityje įvykęs destruktyvus įvykis, kuris vaizdinių pavidalu yra jūsų pasąmonėje. Dabar mes tą vaizdinį neutralizuojame nauju vaizdiniu, dirbtinai sukurtu. Darome, kol pajaučiame jausmu.

Vertėjo pastaba: Svarbu! Kuriant naujus vaizdinius svarbu būti nuoširdžiam, ir nebijoti pripažinti, kokioje būsenoje esate atsidūręs, nereikia meluoti sau, kad esate tobulos savijautos, jeigu iš tikrųjų taip nėra. Jeigu turite kokį nors fizinį ar psichinį sutrikimą, nebijokite pripažinti sau to, tik nepamirškite pasižymėti datos nuo kada pradėjote gydyti destruktyvius prisiminimus, nes galite būti nustebinti labai netikėtai, taip kaip man buvo su kaklo traškėjimo išgydymu, kai išsigydžiau destruktyvų prisiminimą. Nors esame sukurti meilei, bet jeigu dar nejaučiate dieviškosios meilės, tai jūs dėl to nekaltinkite savęs ir dėl to nepergyvenkite. Ji ateis, kai bus išgydyti destruktyvūs prisiminimai. Pavyzdžiui, kai meldžiatės, Tėvui nereikia meluoti, kad jūs mylite arba jaučiate besąlyginę meilę visiems, jeigu jos iš tikrųjų to nejaučiate. Tėvui ir jums patiems reikia nuoširdaus prisipažinimo, kokioje padėtyje esate jūs šiuo metu, ir mes kartu su Tėvo, Jėzaus pagalba bandome priartėti prie dieviškosios meilės Šaltinio, išgydydami destruktyvius vaizdinius-prisiminimus. Kai nustatote savo vidinės būsenos tikrąją realybę ir tikrą būseną, jums nuo to bus patiems lengviau, būkite nuoširdūs sau. Šis metodas jums padės. Jūs pradėsit sveikti. Vertėjo pastabos pabaiga.

 

PRISIMINIMO GYDYMAS 4 : NUOSTABI ATEITIS

 

Kuriame naują vaizdinį apie ateitį, kuris bus jau ketvirtas sukurtas vaizdinys. Ketvirtą vaizdinį kuriame, prisimindami antrą ir trečią vaizdinį. Jeigu šie du paskutiniai sukurti nuostabūs ir neįtikėtini vaizdiniai būtų tikrai įvykę, kokia būtų jūsų ateitis? Galima įsivaizduoti ateitį po 1 metų, 20 metų, arba galite sukurti keletą vaizdinių skirtingiems laikams ateityje. Žiūrime į vaizdinį, kol jaučiame palengvėjimą.

 

Malda (rankas laikome ant galvos): “Tėve, noriu sukurti ketvirtą vaizdinį apie ateitį, prašau, priimk šį naują vaizdinį tiktai programavimo tikslais. Nepriimk tai kaip tiesą, nes tai netiesa. Aš žinau, kad tai netiesa ir aš nebandau Tavęs apgauti, kad tai tiesa. Meldžiu, stiprink šį vaizdinį, kad pajausčiau būsenos pasikeitimą iš destruktyvios būsenos į gerą savijautą”.

 

Vaizdinys4 : Asmeniškai aš įsivaizduoju, savo vaikus ir anūkus laimingus ir sveikus, pilnus džiaugsmo, trykštančius gyvybine energija. Matau jų dėkingumą ateityje, kad taip viskas gyvenime gerai susiklostė. Taip pat matau save besišypsantį ir saugų viduje, ir vėl įtraukiu vaizdinį su Jėzumi, kuris ir po daugelio metų mane apgaubia savo meile ir sako: “tu esi saugus”. Įsivaizduoju tol, kol pajuntu tai būsena, jausmu.

 

PRISIMINIMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ 5: NAUJAS 

 

Dabar kursime naują praeities prisiminimą, kuriame mes nekeičiame kas atsitiko tuo metu, bet keičiame tiktai tai, kad po to įvykio niekas mano viduje nepasikeitė - išliko ramybė, išliko gilus prigimtinis kvėpavimas pilvu, išliko saugumo jausmas, išliko gera nuotaika, išliko geros smegenų funkcijos ir po to įvykio nebuvo jokio savijautos pablogėjimo. Prisimename tą įvykį taip kaip jis įvyko tikrovėje ir kuriame naujus jausmus bei vaizdinius, kad jokios neigiamos įtakos tas įvykis nepadarė. Kai žiūrime naują sukurtą vaizdinį, laikome rankas ant galvos, keisdami delnus vietomis.

 

Malda: Mylimas Tėve, noriu sukurti penktą prisiminimą, kurį priimk kaip tiesą, (svarbu!) kas susiję su šiuo mano destruktyviu prisiminimu. Tegul šis prisiminimas, (svarbu!) veikia savaime mano pasąmonėje pagal nutylėjimą visam likusiam gyvenimui. Kas benutiktų mano gyvenime, ir būtų susiję su šiuo destruktyviu prisiminimu, aktyvuok pirmas keturias sukurtus prisiminimus neutralizuoti prisiminimo destruktyvų poveikį, ir aktyvuok šį naują vaizdinį kaip tiesą pagal nutylėjimą (angliškai Default Memory). Prašau, kad šis naujas prisiminimas neutralizuotų mano pasąmonėje melą ir klaidas, dėl kurių kyla mano klaidingi įsitikinimai ir veiksmai.”

 

Vaizdinys5 : Asmeniškai aš vaizduotėje viską prisimenu kaip viskas įvyko, bet po įvykio įsivaizduoju, kad mano savijauta dėl to visai nepasikeitė, būsena išliko rami, jaučiuosi saugus, jaučiu gilų prigimtinį kvėpavimą pilvu, nuotaika liko stabili, smegenų cheminiai junginiai liko normos ribose, jokio streso neįvyko. 

 

Šis naujo vaizdinio kūrimas ypač svarbus, kad ir koks žiaurus ar sukrečiantis įvykis buvo jūsų atžvilgiu, svarbu kaip jautėtės po to įvykio. Todėl mes kuriame naują būseną ir vaizdinį būtent po to įvykio, kuriame naują patirtį, kuri neutralizuos to įvykio pasekmes pasąmonėje. Darome, kol pajaučiame jausmu.

 

PRISIMINIMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ 6: KŪRĖJO NAUJAS IR GALUTINIS 

 

Prašome Tėvo, kad sukurtų patį nuostabiausią ir patį galingiausią vaizdinį, skirtą konkrečiam destruktyviam prisiminimui neutralizuoti. Atsiduodame Tėvo vedimui pagal savo galimybes, kiek galime atsipalaiduojame, laikome rankas ant galvos. Maldoje prašome, kad dvasinė širdis priimtų šį naują vaizdinį kaip tiesą. (svarbu!). Leidžiam Minties Derintojui sukurti vaizdinį, kuris žino visas mano gyvenimo aplinkybes, žino praeities kartų destruktyvius prisiminimus, kurių mes patys nežinome. Bandome pamatyti vaizdinį, kurį Kūrėjas norėtų mums parodyti, bet jeigu nematome, tiesiog dėkojame, kad visi pokyčiai vyksta mūsų pasąmonėje.

 

Malda: Mylimas Tėve, noriu paklusti Tavo vedimui ir prašau sukurti patį galingiausią ir patį stipriausią vaizdinį mano šiam destruktyviam prisiminimui neutralizuoti visam laikui, kuris būtų prisiminimas pagal nutylėjimą.” Priimk šį naują vaizdinį kaip tiesą. Aš žinau, kad Tu esi milijonus kartų galingesnis už mano sąmonę, Tu žinai viską apie mane, netgi žinai dalykus, kurių aš nežinau apie save, todėl prašau, kad aš atsiduočiau Tavo vedimui, kuriant šį naują vaizdinį. Jeigu Tu nori, kad aš jį pamatyčiau, parodyk jį man. Jeigu Tu nenori, kad aš jį matyčiau, vistiek aš pasitikiu Tavimi. Prašau pakeisti mano pasąmonėje tai, kas turi būti pakeista.

 

Šio prisiminimo kūrime, aš stengiuosi savo mąstymą visiškai išjungti ir jaučiu, kaip visas kūnas atsipalaiduoja. Kuo labiau jaučiate būsenos pagerėjimą, tuo geriau. Kai tik leidžiate Minties Derintojui atlikti šį kūrybos procesą jūsų vaizduotėje, jūs netikėtai galite pamatyti tai, kas atsitiko kokiam nors giminaičiui iš praeities kartų. Dvasinė širdis mėgsta pateikti vaizdinius metaforomis, todėl koks keistas ir netikėtas būtų vaizdinys, net jeigu jūs nesuprastumėte, ką tai reiškia, tiesiog padėkokite Tėvui už tai. Dvasinė širdis gali jums pateikti vaizdinį-metaforą, kuri gali būti skirta kaip tik jūsų problemai išgydyti, kad ir kokia keista ji bebūtų. Jums nėra būtinybės žinoti, ką ta metafora-vaizdinys reiškia, bet jūs leiskite Minties Derintojui atlikti kūrybinį darbą, kuris turi būti padarytas pasąmoniniame lygyje.

 

 

 

Kaip jaučiatės po visų 6 naujų vaizdinių sukūrimo? Galima kartoti šį procesą kiek norite kartų tol, kol problema ar sutrikimas jūsų nebekankins. 

 

Vertėjo pastaba: Reikalinga suprasti, jog šis metodas negydo fizinių sutrikimų, bet gydo tiktai destruktyvius prisiminimus. Fiziniai sutrikimai tvarkosi savaime kaip tik po to, kai išgydomas destruktyvus prisiminimas.

 

Po kokio nors destruktyvaus prisiminimo išgydymo gali atsistatyti subyrėję tarpusavio santykiai, harmonizuojama pasaulėžiūra ir pasaulėjauta. Galbūt, jūs turėsite išgydyti ne vieną prisiminimą, o, pavyzdžiui, septynis destruktyvius prisiminimus su vienu konkrečiu žmogumi, kad jūsų sutrikimas būtų išgydytas. Tikrai mes turime ne vieną ir ne du destruktyvius prisiminimus, o daug daugiau, pavyzdžiui, aš turėjau išsigydyti 3 destruktyvius prisiminimus su mama ir 7 destruktyvius prisiminimus su sese. Kai tik išsigydžiau 3 destruktyvius prisiminimus su mama, mes tapome labiau artimi ir mūsų santykiai atsistatė, mes tapome atviresni ir nuoširdesni vienas kitam.

 

Kuriant visus 6 prisiminimus, visą laiką rankas laikome ant galvos nurodytose vietose. Pastebėjau, kad efektas daug geresnis kai prisiminimai yra gydomi ne gulint, bet sėdint. Žmogaus sąmonė tuo metu turi būti aktyvi, rankų delnai kaip tik šį procesą suaktyvina ir sustiprina. Jeigu mintimis nuklydote nuo vaizdinių kūrimo, tiesiog vėl grįžkite į tą pačią vietą, kurioje nutrūko mintis. Vertėjo pastabos pabaiga.

 

Kaip dažnai turėčiau naudoti Prisiminimų Gydymo Techniką ir kiek laiko tai turi užtrukti?

 

Prisiminimų Gydymo Techniką aš pradėčiau taikyti iš karto kiekvieną dieną, ir gydyčiau tą sutrikimą, kuris jus vargina labiausiai.

Jeigu jūs esate labai pedantiškas, rekomenduočiau jus daryti tai kuo paprasčiau. Pasitikėkit širdimi.

Kartais pokyčiai būna staigūs, o kartais tai yra ilgesnis procesas. Jūs galite sukurti naują seriją 6 prisiminimų ir, pavyzdžiui, nustatyti sutrikimo intensyvumą po gydymo. Pavyzdžiui, iš 10 balų, po gydymo vertinu sutrikimą 8 balais. Toks intensyvumas nėra gerai, nes intensyvumas turi būti 0 arba kuo arčiau nulio, ir todėl kitą dieną jūs turėtumėte grįžti prie prie to prisiminimo gydymo, kol intensyvumas bus minimalus. Jūs turite patikrinti ar nauji sukurti prisiminimai yra stiprūs ir sveiki. Jeigu ne, kartokite procesą iš naujo.

Vien sukurti naujus šešis prisiminimus taip pat gali būti procesas. Kai kurie žmonės juos sukuria per 5 sekundes arba dar greičiau. Šie žmonės turi gerą vaizduotę. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus turi gerą vaizduotę, tačiau kai kurių žmonių širdis uždaro jų vaizduotę, kadangi ji įsivaizduoja tiek daug negatyvių dalykų, kad žmogui tampa sunku išgyventi dieną. Kartais jūsų širdis, kad apsaugoti jus, atima galimybę įsivaizduoti, tačiau paprastai ji sugrįžta po išgyjimo.

Galbūt apie 1 iš 30 žmonių reikalingos daugkartinės sesijos vaizdinių kūrimui. Tai retas atvejis, bet taip būna. Jeigu tai tu, nesijaudink. Tik užbaikite daugkartines sesijas, ir tada pasitikrinkite savo naujus prisiminimus, kad įsitikintumėte, jog jie yra stiprūs ir nepakitę. Jeigu jie pasikeitė, tiesiog perprogramuokite juos iš naujo.

Jeigu jūs dirbate su savo problema tam tikrą laiko tarpą, bet vis tiek turite neigiamas mintis, įsitikinimus, jausmus, ir elgesį, jums galbūt reikia gydyti kitus prisiminimus. Jūs turite trilijonus prisiminimų. Pavyzdžiui, jeigu jūs pergyvenate dėl savo darbo, tas pergyvenimas gali kilti iš 150,000 skirtingų prisiminimų, ne tik iš tų dviejų, kurias gydėte. Mūsų prisiminimai gali ateiti iš jūsų asmeninės patirties, jūsų tėvų, jūsų draugų ir kitų pažįstamų žmonių arba iš mokyklos laikų, ir kiekvieną kartą prisimindami tai, jie vėl yra suaktyvinami. Be to, kiekvieną kartą vėl suaktyvinti prisiminimai gali sukurti naują neigiamą prisiminimą arba pakeisti kai kuriuos esamus prisiminimus. Būtent todėl, mūsų prisiminimai yra daugiau kaip iliuzijos nei vaizdo įrašai.

Galbūt jūs išgydysite tą vieną prisiminimą, kuris išgydys 10,000 susijusių prisiminimų, ir jūs pasijusite daug geriau kokiom 8 valandom arba 1 dieną. Bet, tarkime, jūs vėl ėmėte nerimauti dėl savo darbo. Jūs pradėjo vėl nerimauti dėl darbo ne todėl, kad gydymas neįvyko, bet todėl, kad jūs vis dar turite 140,000 neišgydytų prisiminimų.

Gera žinia yra ta,  kad jums nereikalinga gydyti visų 150,000 prisiminimų atskirai, kadangi jie visi yra tame pačiame failų aplanke. Svarbu prisiminti, kad mūsų prisiminimai yra susiję su mūsų interpretacijomis. Jie visi tarpusavyje sujungti. Kada jūs išgydote vieną prisiminimą su tam tikra interpretacija - pavyzdžiui, prisiminimas, kada vaikystėje nespėjote laiku užbaigti darbo, kurį jūs interpretavote kaip “kada aš neužbaigiu darbo atlikti laiku esu blogas žmogus” - tas vienas gydymo procesas gali išgydyti visus prisiminimus, susijusius su ta interpretacija. Rekomenduoju dirbti su anksčiausiu ir skausmingiausiu prisiminimu, ir gali būti, kad išgydysite daug vienu metu.

Sakyčiau, mažiausiai 50% žmonių po pirmo prisiminimo gydymo patiria nefizinių simptomų pasitraukimą. Laikui bėgant tai paprastai pereina į fizinių simptomų pasitraukimą.

Būkite kantrūs, gydymo procesas kai kuriems žmonėms užtrunka ilgiau nei kitiems, nieko blogo čia nėra.

prisiminimai

Alex Loyd'as demonstruoja kaip laikyti delnus ant Kaktos ir Smegenų Kamieno. Galima atsigulti ant nugaros, uždėti rankų delnus kaip nurodyta  ir gydyti prisiminimus.

Išversta iš Alex Loyd'o knygos "Atminties Kodas", knygos leidimo metai 2019

bottom of page