top of page

ATMINTIES SUTRIKIMAS

Išversta iš Alex Loyd'o knygos "Atminties Kodas", knygos leidimo metai 2019

prasteja atmintis

Čia yra problema. Tiems prisiminimams, kurie iššaukia mūsų “tai mane nužudys” interpretaciją ir reakciją

(dar kitaip žinomą kaip streso reakcija arba baimės reakcija) yra suteikiama pirmumo teisė kitų prisiminimų ar

įsitikinimų atžvilgiu: ar tai yra susiję su mūsų asmeniniais patyrimais, ar sukurti vaizduotės, ar paveldėti.

Kada kas nors atsitinka ir yra šiek tiek susiję su šiuo prisiminimu, mes jaučiame “tai mane nužudys”  reakciją:

ar tai būtų susiję su mūsų fiziniu saugumu, ar su mūsų tapatybe, ar santykiais.

Kodėl tai yra problema? Argi mes nenorime, kad mūsų prisiminimai saugotų mus? Na, tai nėra problema - su

sąlyga, jeigu mūsų prisiminimai visada mums sako tiesą apie tai, kas iš tikrųjų mus gali nužudyti. O jeigu

prisiminimai sako mums netiesą, kas tada? 

 

Esami linkę manyti, kad mūsų prisiminimai yra tarsi visų mūsų įvykių  garso ir vaizdo įrašai, tačiau taip nėra.

Mūsų realaus gyvenimo patyrimai yra filtruojami pirmiausia per mūsų pavojaus prisiminimų lęšius ir

mes žinome, kas atsitinka, kada šie prisiminimai yra klaidingi. Daugeliui mano klientų vienas vienintelis neigiamas

prisiminimas “sugriovė visą gyvenimą”; tai jų žodžiai, ne mano.

Pavyzdžiui, vienas vaikinas, mano klientas, jautė, kad jis niekada negalės gyventi kartu su savo tėčiu. Kai jam buvo keturiolika metų, jo tėtis uždavinėjo tam tikrų klausimų, ir tam tikru momentu, po vieno atsakymo į klausimą, jo tėtis jam pasakė, “Tu galvoji, kad esi kaip aš. Tai žinok: tu nesi aš, ir tai niekada nenutiks”.

Šie žodžiai pakeitė jo gyvenimo kryptį. Dvidešimt metų jis buvo apsėstas jausmo, kad jis niekada nebus toks geras kaip jo tėtis. Jis viską matė per šio prisiminimo prizmę, kuris kūrė naujus neigiamus prisiminimus, paremtus ankstesniu prisiminimu. Be jokios abejonės, visi šie susiję prisiminimai siuntė pasąmoninius streso signalus 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę.

Vėliau, kada mano klientas paklausė savo tėčio apie tą įvykį, tada sužinojo, kad jo tėtis norėjo, jog jo sūnus būtų geresniu nei jis pats buvo. Tas prisiminimas turėjo esminę klaidą - frazė turėjo komplimentą savyje, bet jis priėmė tai kaip kritiką, sakančią jam, “Aš nesu pakankamai geras ką nors padaryti”. Tai buvo prisiminimas, kuris deformavo beveik viską jo gyvenime, ir visa tai buvo paremta nesusipratimu.

Kartais nesusipratimo nebūna. Vaikystėje aš turėjau labai šiltus ir nuoširdžius tarpusavio santykius su tėvu. Tačiau kada man sukako dvylika metų, mano tėčiui buvo nustatyta širdies liga, kuri tuo metu prilygo mirties nuosprendžiui. Vienu momentu, netekęs savitvardos, mano tėtis pradėjo mane mušti delnais, šaukdamas, “Tu gyvenime nieko nepasieksi!

Šis įvykis tikrai įvyko. Mano tėtis mane mušė, ir jis tikrai sakė, kad aš nieko nepasieksiu gyvenime. To įvykio prisiminimas - ir visi vėlesni prisiminimai, matomi per šią prizmę - neigiamai deformavo mane penkiolika metų į priekį.

Po to įvykio mano kasdienė nuotaika ir netgi mano asmenybė pasikeitė. Aš pradėjau mažiau kalbėti, sumažėjo savivertė, pradėjau blogiau mokytis mokykloje, pradėjau susidurti su problemomis, kurių anksčiau nebūdavo. Blogiausias pasikeitimas buvo tai, kad aš tapau piktas. Anksčiau aš visai neturėjau pykčio problemų, ir staiga man atsiranda plaukų pešiojimo ir tampymo savybė. Anksčiau namuose aš visada garsiai dainuodavau, o po šio įvykio nebedainavau. Tarsi kažkas atėmė iš manęs džiaugsmą ir pakeitė jį pykčiu.

Sąmoningai aš nesusiejau šio įvykio su mano vidiniais pokyčiais. Aš tikrai nežinojau, kodėl aš taip jaučiausi, ir kodėl mano elgesys tapo kitoks - daug blogesnis. Dabar aš suprantu, kad šio įvykio prisiminimas buvo toks skausmingas. Aš negalėjau suprasti, kodėl aš jaučiausi bejėgis elgtis ir jaustis taip, kaip aš norėčiau. Aš buvau pasimetęs, skausme, ir bejėgis išgydyti tą priežastį, kuri mane taip neigiamai paveikė. Ši būsena tęsėsi iki tol, kada mano žmona iškraustė iš namų, kai man buvo 27 metai, ir būtent tai atvedė mane į didžiausią mano gyvenimo dvasinę transformaciją.

Problemos prasideda, kada mes susiejame įvykį su mūsų tapatumu - kadangi atsitiko X, esu blogas ir negeras. Arba - kadangi atsitiko Y, aš niekada nebūsiu mylimas. Arba - kadangi atsitiko Z, aš niekada nebūsiu sėkmingas.

Tokios išvados niekada nėra tiesa. Netgi pats baisiausias jūsų prievartautojas praeityje nieko bendro neturi su jūsų saugumu, gebėjimu jaustis saugiu, nieko bendro neturi su jūsų saviverte. Tačiau šie prisiminimai sukuria iliuziją mumyse, kurie mus riboja ir netgi saugo mus nuo gebėjimo juos pamiršti.

Kada mes priimame tas klaidingas išvadas kaip tiesą, ir toliau gyvename mąstydami, jausdami, ir veikdami pagal jas, mes gyvename mele! Ir tai tęsiasi tol, kol sužinome tiesą apie tai, kas nėra tiesa

Tokia yra minties galia. Vokiečių kalboje, žodis vaizduotė turi dvi reikšmes. Viena yra svajoti, kita reikšmė yra kurti.

Mes visi svajojame. Būdamas vaikas, aš mėgdavau svajoti, kad laimiu kokias nors svarbias varžybas. Nors šios svajonės nevirto realybe. Vėliau savo gyvenime aš atradau, kad mano vaizduotė turi galią išlaisvinti mane iš skausmo ir baimės. Kiekvienas turime vidines priemones pakeisti savo gyvenimą visam laikui, turime galimybes sukurti patį geriausią savo gyvenimą, naudojant vaizdinių kūriklį. Naudodami vaizdinių kūriklį - sukurdami sėkmės, sveikatos, puikių santykių prisiminimus - galima pakeisti savo vidinį pasaulį, viršijantį vaizduotės ribas.

bottom of page