top of page

ĮKALINTŲ EMOCIJŲ SURADIMAS ir IŠLAISVINIMAS

Galingas išgijimas įvyksta po to, kai įkalintos emocijos galiausiai yra išlaisvinamos. Kas žino kiek skausmo, kančių ir lėtinių ligų galėtų būti visiškai išvengta, pašalinus įkalintas emocijas!

 

Aš greitai sužinojau, kad kai kurie destruktyvūs įkalinti jausmai mano pacientų kūnuose buvo tiek ilgai, kad aš negalėčiau sau to leisti net pagalvoti.

 

Mane liūdina žinojimas, kiek daug žmonių kas dieną kankinasi metų metus nuo to, ką galima paprastai išgydyti. (Vert.past.: reikalingos žinios ir įgūdžiai, kad žodis “paprastai” virstų realybe).

Jeigu jau pasipraktikavote raumenų testavimą, laikas išmokti surasti ir išlaisvinti įkalintas emocijas. Mokysimės išlaisvinti jas iš savęs ir iš kitų.

Vėliau jūs sužinosite, kad šis procesas yra paprastas ir logiškas. Didėjant įgūdžiams, daugelis žmonių gali surasti ir išlaisvinti mažiau nei per vieną minutę.

emocijos

Įkalintos emocijos išlaisvinimo akimirka su Braldey Nelson'u, taikant Emocijos Kodą.

Viena Emocija Per Kartą

Kiekviena įkalinta emocija privalo būti identifikuota ir išlaisvinta individualiai. Daugelis žmonių turi kelis šimtus įkalintų emocijų savo kūne. Jūs taip pat galite turėti kelis šimtus įkalintų emocijų. Pradžioje tai jums gali pasirodyti nepaprastai didelis darbas, bet turėkite mintyje, kad jūs tik mokotės, todėl pradžia gali būti lėta.

Dauguma žmonių sugeba išlaisvinti tarp 4 ir 10 individualių įkalintų emocijų vieno seanso metu. Kai kuriomis dienomis jūs pajusite, kad galite išlaisvinti daug emocijų, o kartais vieną ar dvi emocijas. Emocijos Kodo naudojimas yra kelionė, skirta atsikratyti nereikalingo emocinio bagažo. 

 

(Vertėjo komentaras: įsivaizduokite, kad jūs ant kupros savo gyvenime pastoviai nešiojate, pavyzdžiui, 100 kilogramų svorio nešulį ir kiekvienas kilogramas pašalintas iš to nešulio jums palengvina jūsų kelionę. Tarkime 100 kilogramų nešulys sumažėjo iki 50 kg, tai įsivaizduokite, kaip jums palengvės atsikračius pusę tos naštos, kurią nešate. O jeigu nuo jūsų kupros būtų nuimtas visas 100 kilogramų svorio nešulys, jūs išsitiesite, gyvenimas tamps lengvas, nes nebereikia nešti tokio didelio svorio. Panašiai vyksta su emocinio bagažo mažinimu. Su kiekviena išlaisvinta destruktyvia emocija savijauta gerės, taps lengviau).

Didžioji dauguma žmonių norėtų šį procesą pagreitinti, tačiau geriausios išgijimo istorijos visada mus pasiekia iš tų žmonių, kurie taikė Emocijos Kodą teisingai, išlaisvinant vieną emociją per kartą.

Raumenų testavimas yra subjektyvus dalykas. Testuodami raumenis mes visada turime stengtis būti atsivėrę, atviri dieviškajam veikimui, nesitikėdami jokio išankstinio atsakymo. Kai mes viliamės iš ankstinio kažkokio atsakymo mes projektuojame atsakymą. Tai reiškia, kad mūsų minčių noras (angl.wishful thinking) įgis realybę ir mūsų kūnas suteiks atsakymą, kurio mes norime. Tam, kad gauti teisingus atsakymus turime išlikti neutralūs ir sutelkti mintis į rankų darbą.

Kodėl Tik Viena Emocija Per Kartą?

Jums gali kilti klausimas, kodėl mes galime išlaisvinti tik vieną emociją per kartą. Tai susiję su tuo, kaip mes patiriame emocinę energiją. Kiekvieną kartą patirdami emociją pakankamai stipriai, kuri jus užvaldo ir tampa įkalinta, jūsų kūnas ir siela patiria didelį stresą. Įsivaizduokite, jeigu jūs sustiprintumėte tą energijos intensyvumą ir stresą šimtą ar tūkstantį kartų - jūs negalėtumėte to ištverti. Būtent todėl mes negalime išlaisvinti daugiau nei vieną per kartą.

Atskleisdami ir išlaisvindami emociją jūs iš esmės išgydote emocinį patyrimą, kuris buvo paliktas nesutvarkytas anksčiau. Tai nereiškia, kad vėl išgyvensite tą jausmą pakartotinai, bet jūsų kūnas ir siela atliks gydomąjį darbą pasąmonėje, ir ta emocinė energija bus sutvarkyta.

 

Tinkamai atlikdami Emocijos Kodo procedūrą, mes skiriame dėmesį kiekvienam emocinės praeities patyrimui. Kartais jūs pajusite tą emociją; galite pravirkti, gali iškilti to įvykio prisiminimas, galite jausti įvairius pojūčius kūne. Žinokite, kad viena vienintelė įkalinta emocija gali būti labai galinga.

Jeigu būtų galimybė išlaisvinti daug emocijų vienu metu, tai nesuteiktų mums progos kiekvieną emocinį praeities patyrimą atpažinti, atrasti ir jį suvokti. Išlaisvinant didelį kiekį emocinės energijos vienu metu, mes negalėtume ištverti didžiulės dvasios ir fizinio kūno įtampos. Gali pasirodyti gera mintis išlaisvinti visą jūsų emocinį bagažą vienu metu, bet tai nėra tikroji išeitis. Mūsų pasąmonė žino apie tai ir neleidžia to padaryti.

 

Duokite laiko savo pasveikimui. Galite dabar jaustis beviltiškai arba būti sujaudinti, kad galite būti laisvi nuo įkalintų emocijų. Giliai įkvėpkite, leiskite jūsų pasąmonei kalbėti jums ir vesti jus, ir viskas įvyks taip kaip turi įvykti. Jūsų pasąmonė jau žino būtent ką reikalinga išlaisvinti, kad jūs jaustumėtės gerai. Sekite Emocijos Kodo procedūra ir pradėkite savo sveikimo kelionę.

1.Gaukite Leidimą iš Subjekto (Paciento)   

  2.Nustatykite Bazinę Liniją Testavimui

3.Nustatykite ar Egzistuoja Įkalinta Emocija

4.Identifikuokite Kuri Tai Emocija Yra

5.Išlaisvinkite Įkalintą Emociją

6.Patikrinkite ar Emocija buvo Išlaisvinta

Tyrinėjant Giliau

Kartais pasąmonei reikia daugiau informacijos tam, kad įkalinta emocija būtų išlaisvinta. Tokiu atveju, reikalinga paklausti, “Ar turime žinoti ką nors daugiau apie šią emociją?” Jeigu atsakymas NE, atlikite žingsnį 5 ir išlaisvinkite emociją. Jeigu atsakymas TAIP, jums reikės sužinoti daugiau informacijos apie šią emociją.

Pasąmonė žino viską apie šią įkalintą emociją, net ir tai, kada ji buvo įkalinta, kokie asmenys buvo susiję, būtent kurioje kūno vietoje ši energija apsigyveno, ir kaip tai veikia fizinį kūną ir mintis.

 

Jeigu suradus įkalintą emociją jūs prisimenate konkretų įvykį iš praeities, tai gali būti, kad ji tapo įkalinta dėl to įvykio. Aiškumo dėlei, paprasčiausiai paklauskite, ar įvykis, kurį jūs ar jūsų testuojamas žmogus prisimena yra būtent tas įvykis, dėl kurio emocija tapo įkalinta. Svarbu žinoti, kad iš naujo išgyventi ar patirti emociją nėra būtina. Mums nebus reikalinga grįžti į praeitį tam, kad išlaisvinti įkalintą emociją.

 

Vienas iš nuostabiausių dalykų yra tai, kad Emocijos Kodas leidžia gydomam žmogui asmeninius išgyvenimus pasilikti privačius, jų neatskleidžiant kitiems.

 

Žmonės niekada neturi aiškintis dėl aplinkybių ar įvykio, kuris sukūrė įkalintą emociją. Tai leidžia žmonėms dirbti su ypač skausmingais įvykiais, apie kurias žmogui sunku kalbėti ir vistiek galima jas išlaisvinti emocijas, susietas su tais įvykiais. Gydomas žmogus gali laisvu noru atskleisti daugiau ar mažiau informacijos apie tą įvykį, tai jo sprendimas.

Jeigu jūs norite patvirtinti, ar konkretus įvykis sukūrė įkalintą emociją, kurią suradote, prisiminkite tą įvykį (jeigu dirbate su savimi arba pasakykite tai padaryti gydomam žmogui) ir tada paklauskite, “Ar ši įkalinta emocija susijusi su šiuo įvykiu?” Jeigu atsakymas TAIP, paklauskite vėl, “Ar mes turime daugiau žinoti apie šią įkalintą emociją?” Jeigu atsakymas NE, išlaisvinkite ją (žingsnis 5), jeigu atsakymas TAIP, skaitykite toliau.

Jeigu neprisimenate jokio įvykio (jūs ar jūsų testuojamas žmogus), susijusio su emocija, jūs galite nustatyti, kada emocija tapo įkalinta.

Kada Ši Emocija Tapo Įkalinta?

Užduodant klausimus, kada konkreti emocija tapo įkalinta yra gera pradžia sužinoti daugiau informacijos apie įkalintą emociją. Dažniausiai tai bus viskas, ką jums reikės padaryti, atkleidžiant gilesnę informaciją apie emociją.

Tuo pačiu būdu, kai mes skaidėme Emocijos Kodo lentelę į stulpelius ir eilutes, jūs galite skaidyti laiko tarpus į dalis, kad atskleistumėte, kada būtent atsirado įkalinta emocija.

Paprasčiausiai užduokite klausimus, siaurindami ieškomo laiko tarpo lauką. Vienas iš būdų yra padalinti savo metų arba testuojamo žmogaus amžių per pusę ir pažiūrėti ar įkalinta emocija atsirado pirmoje gyvenimo pusėje ar antroje gyvenimo pusėje. Jeigu jums 40 metų, galite paklausti, “Ar ši emocija tapo įkalinta anksčiau nei 20-ies metų amžiaus?” Jeigu atsakymas TAIP, galite klausti toliau, “Ar ši emocija tapo įkalinta iki 5-erių gyvenimo metų amžiaus?” Jeigu atsakymas teigiamas, galite klausti ar emocija tapo įkalinta 4-ių,3-jų,2-jų metų amžiaus.

Šie atsakymai turi maždaug vienerių metų paklaidą. Tarkime, nustatėte, kad emocija buvo įkalinta 17-ais gyvenimo metais, bet tikrasis įvykis galėjo įvykti 16-ais arba 18-ais gyvenimo metais.

Žmogaus konkretus amžius, kuriame buvo įkalinta emocija nėra labai svarbi. Pasąmonei nereikalinga žinoti įkalintų emocijų chronologijos, o labiau koreliuoja su tam tikrais įvykiais, atsitikimais ar aplinkybėmis.

Pavyzdžiui, po vieno mėnesio, kai baigėte universitetą. Tai atsitiko jums būnant 23 metų. Raumenų testavimas gali rodyti 22,23 arba 24 metus, kai ši emocija buvo įkalinta, taigi paklaida gali būti +1,-1 metai. Būtų dar tiksliau, jeigu paklaustumėte, ar įkalinta emocija atsirado prieš ar po universiteto baigimo. Tokiu būdu gyvenimo tarpsnis, būtų nustatytas tiksliau.

Kartais nustatant tikslų laiką, kada emocija tapo įkalinta gali suteikti vertingą supratimą apie tai, kas įvyko praeityje, supratimą kaip įkalinta emocija veikia mintis ir kūną.

Apie Ką Buvo Ši Emocija?

Jeigu pasąmonei reikia daugiau informacijos apie įkalintą emociją, dažniausiai yra 3 pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia atskleisti:

  1. Kada tai įvyko?

  2. Apie ką ši emocija buvo (su kuo tai susiję)?

  3. Ar emocija buvo absorbuota?

 

Pavyzdžiui, jūs suradote, kad turite įkalintą emociją kartėlis, o įvykis buvo 15-ais jūsų gyvenimo metais. Jūs galite paklausti, ar kartėlis buvo dėl kito asmens, dėl situacijos, ar buvo nukreiptas į save.

Jeigu tai buvo dėl kito žmogaus, jūs galite paklausti, ar tai buvo vyras, ar moteris. Po to galite klausti, ar tai buvo šeimos narys, draugas, klasiokas, mokytojas, kolega, ir taip toliau. Jeigu tas asmuo buvo moteris iš jūsų šeimos, galite paklausti, ar tai jūsų motina, sesuo, jūsų pusseserė, kol rasite atsakymą.

Įkalintų emocijų nebūna be priežasčių. Jos dažniausiai susijusios su kitu asmeniu, tačiau tai gali būti susiję su situacija.

Jeigu identifikavote, kad kartėlis buvo dėl situacijos, galite paklausti, ar tai įvyko namuose, mokykloje, darbe, ar susiję su finansais, santykiais, hobiais, ir panašiai.

Jeigu jūs nesugebate nustatyti tikslaus to įvykio, atsakymo galite pereiti prie emocijos išlaisvinimo, jeigu pasąmonė leidžia.

Ar Aš Absorbavau (Perėmiau) Šią Emociją?

Kadangi mes esame susiję tarpusavyje, taipogi esame emociškai pažeidžiami. Kartais mes perimame kitų žmonių jausmus ir ta emocija gali tapti įkalinta mūsų kūnuose ir gali mus paveikti. Motina gali jausti kartėlį, o jos vaikas gali tos emocijos šiek tiek perimti. Arba jūsų draugui išgyvenant sunkius laikus, jūs galite absorbuoti jo emocinę energiją. Mano patyrimu, jeigu emocija buvo absorbuota iš kito žmogaus, pasąmonė visada norės identifikuoti tą faktą prieš išlaisvinant įkalintą emociją.

Jūs galite užduoti klausimą, naudodami Emocijos Kodo Diagramą, “Ar tu absorbavai šią emocija?” Jeigu atsakymas yra TAIP, skaitykite toliau.

Pasikliaukite savo intuicija. Būdami atviri intuicijai, informaciją galite gauti automatiškai, sutaupant jums laiko ir pastangų. Nenusivilkite, jeigu nejaučiate savo intuicijos - su praktika galite tapti labai intuityviu.

Pradėkite nuo klausimo, ar tas žmogus, iš kurio absorbuota emocija buvo vyras ar moteris. Dažnai reikalinga minimali informacija, taigi, turėdami atskymą dabar galite paklausti pasąmonės, “Ar reikalinga žinoti daugiau apie šią įkalintą emociją?” Jeigu atsakymas yra TAIP, tęskite toliau. Jeigu atsakymas yra NE, išlaisvinkit emocija (žingsnis 5).

Siaurinkite atsakymų lauką, ar ta absorbuota emocija buvo iš šeimos nario, draugo, klasioko, mokytojo, kolegos ir t.t. Paklauskite vėl, “Ar turime žinoti daugiau apie šią įkalintą emociją?” Jeigu atsakymas TAIP, tęskite. Jeigu atsakymas NE, išlaisvinkite emociją.

Jeigu žmogus, iš kurio absorbavote emociją buvo vyras iš jūsų šeimos, galite klausti, ar tai buvo jūsų tėvas, brolis, pusbrolis ir t.t., kol surasite atsakymą. Kai tik nustatote konkretų asmenį, paklauskite vėl, “Ar mes turime žinoti daugiau apie šią emociją?” Jeigu atsakymas NE, išlaisvinkite emociją, jeigu atsakymas TAIP, jums gali prireikti identifikuoti, kad ir apie ką tai buvo.

Įkalintos Emocijos Nėštumo Metu

Kartais jūs surasite, kad emocijos nebuvo įkalintos jokiu laikotarpiu po gimimo. Įkalinta emocija vaikui gali atsirasti nėštumo metu. Šiuo atveju galite paklausti:

  “Ar ši emocija buvo įkalinta įsčiose?”

  “Ar ši emocija buvo įkalinta pirmo nėštumo trimestro metu?”

  “Ar ši emocija buvo įkalinta antro nėštumo trimestro metu?”

  “Ar ši emocija buvo įkalinta trečio nėštumo trimestro metu?”

Tai emocijos, kurias jautė kūdkio motina ir jas kūdikis absorbavo nėštumo metu.

 

Kitaip tariant, tarkime, moteris savo antro ar trečio nėštumo trimestro metu patyrė sielvartą. Jos visa esybė vibruoja šios emocijos energija, todėl šią emociją kūdikis gali perimti.

Labai retais atvejais būna, kad įkalintą emociją sukūrė pats kūdikis įsčiose, bet tai neturi didelės reikšmės, kas ją sukūrė. Ji gali būti išlaisvinta tuo pačiu metodu, pervedant magnetą 3 kartus per Pagrindinį Meridianą.

Kur Emocija Apsigyveno?

Kitas žavingas, bet nebūtinas dalykas, kurį galite nustatyti, yra kurioje kūno dalyje įkalinta emocija apsigyveno. Visais atvejais įkalinta emocija visada turi savo fizinę vietą kūne. Surasti tą vietą gali būti linksma ir tai gali būti labai informatyvu.

Įkalintos emocijos gali apsigyventi bet kurioje kūno vietoje, nepaisant to, iš kurio organo jie kilo.

Įkalinta emocija yra energijos kamuolys, jo dydis svyruoja nuo apelsino iki kantalupos dydžio (vert.past.:raukšlėtasis melionas). Tam, kad nustatyti būtent kurioje kūno vietoje šis energijos kamuolys yra, pradėkite klausinėjimą.

Paklauskite, “Ar ši įkalinta emocija yra dešinėje kūno pusėje?” Jeigu atsakymas NE, paklauskite, “Ar ši įkalinta emocija yra kairėje kūno pusėje?” Jeigu abu šie atsakymai neigiami, paklauskite, “Ar ši įkalinta emocija viduryje (per centrą) kūno?” Kiekviena kartą klausdami, atlikite raumenų testavimą, kad sužinotumėte atsakymą.

Po to klauskite ar įkalinta emocija yra aukščiau juosmens ar žemiau, ar per vidurį juosmens. Neilgai trukus jūs identifikuosite vietą, kurioje apsigyveno emocinė energija.

Praktikuojantis taps lengviau ir lengviau. Intuicijos lavinimas vėliau jums sutaupys laiko ir pastangų.

Kai tik surandate įkalintos emocijos vietą kūne ir po to ją išlaisvinate, skausmo intensyvumas toje vietoje gali staiga sumažėti arba visiškai pradingti.

Prisimenant Įkalintą Emociją

Kartais jums nekils jokių minčių ar prisiminimų, dėl kurio įvykio atsirado įkalinta emocija. Labai dažnai įkalintos emocijos gali būti sukurtos dėl aplinkybių, kurios labai greitai pamirštamos.

Tarkime, pavyzdžiui, kuri nors viena diena praeityje buvo tikrai nevykusi, labai bloga. Galbūt einant papietauti prieš kiną, aptarnavimas buvo siaubingas. Jūs žinojote, kad vėluojate į kiną, todėl nusimenate. Mokant už maistą, jūsų kreditinė kortelė nesuveikė ir jūs pasijutote piktas arba pažemintas, arba iškart abu. Mes galime labai susierzinti kai reikalai klostosi ne pagal mus. Tuo metu jaučiamas emocijų intensyvumas gali sukurti įkalintą emociją arba netgi dvi emocijas. Bet po metų to įvykio tu gali visai neprisiminti. Metams bėgant įkalinta emocija vis dar yra viduje, bet sąmoningai prisiminti įvykį gali būti sunku arba visai neįmanoma.

Net jeigu jūs greitai neprisimenate dėl ko buvo įkalinta emocija, tas prisiminimas gali atsinaujinti keletui dienų po to, kai emocija išlaisvinama. Paprastai tai atsitinka kai plaunate indus, būnate duše, vairuojant, arba darant kažką, kas leidžia jūsų mintims atsipalaiduoti.

 

Įkalintos emocijos išlaisvinimui nėra būtina prisiminti dėl kurio įvykio ta emocija tapo įkalinta. Gali būti labai įdomu surasti tą įvykį ir sužinoti įkalintos emocijos priežastis. Pasąmonei reikalingas tam tikras informacijos kiekis, kad įkalintą emociją būtų galima išlaisvinti.

 

Kitas žingsnis parodys būtent kaip jas išlaisvinti.

 

Gydant Specifinius Sutrikimus

Jeigu nepavyksta išgydyti kokio nors sutrikimo ilgą laiką, svarbu patikrinti ar sutrikimo priežastis nėra įkalintos emocijos, turinčios nematomą ligos pagrindą. Jūs galite įtarti, kad jūs turite įkalintą emociją, susijusią su jūsų specifine problema, tačiau ji nepasirodo,  kai užduodate bendrą klausimą, “Ar aš turiu įkalintą emociją, kurią būtų galima išlaisvinti dabar?” Tai greičiausiai yra todėl, kad pasąmonei reikalinga užduoti konkretų klausimą dėl įkalintos emocijos, sukeliančios tą sutrikimą.

Pateikiu keletą pavyzdžių, kaip galima užduoti tikslų klausimą. Šie pavyzdžiai jums suteiks idėją ir užves ant kelio, kaip gali būti užduodami klausimai dėl konkrečių sutrikimų:

“Ar aš turiu įkalintą emociją, kuri neleidžia man sulieknėti?”

“Ar aš turiu įkalintą emociją, kuri man sukelia uždegimą kūno audiniuose?”

“Ar tu turi įkalintą emociją, kuri neleidžia man parduoti daugiau produkcijos ar paslaugų?”

“Ar aš turiu įkalintą emociją, sukeliančią (nugaros, kaklo, peties, kelio,...) skausmą?”

"Ar aš turiu įkalintą emociją, sukeliančią (depresiją, pyktį, savikontrolės praradimą,...)?”

“Ar aš turiu įkalintą emociją, susijusią su mano (vyru, žmona, sūnumi, dukra, vadovu,...)?”

“Ar aš turiu įkalintą emociją, trukdančią mano tikslų pasiekimui?”

“Ar aš turiu įkalintą emociją, kuri trukdo mesti (gerti, rūkyti, vartoti narkotikus, žiūrėti pornografiją,...)?”

“Ar aš turiu įkalintą emociją, susijusią su šiuo įvykiu (įvardinti konkretų įvykį)?”

 

Jeigu atsakymas į panašius klausimus yra TAIP, pasąmonė jau identifikavo emociją, jums tik reikia sužinoti, kuri tai emocija yra. Tęskite procesą, užduokite klausimą, kuriame stulpelyje ir kurioje eilutėje ši emocija yra, naudojant Emocijos kodo diagramą.

Jūs galite surasti įkalintą emociją, užduodami konkretesnį klausimą, jeigu  bendras klausimas jums atsakymo nesuteikia. Tai lyg naudotis Google paieškos sistema, įvedant ieškomą frazę. Priklausomai kuriuos žodžius naudojate, jūs gaunate skirtingus rezultatus. Bent vieno žodžio pakeitimas gali atskleisti kažką visai kito.

Kartais galime gauti skirtingus atsakymus, užduodami klausimus, ar tai buvo tikra, ar įsivaizduota, susapnuota, kažkas perskaityto ar išgirsto, ar kažkokio įvykio pamatymas. Visi šie dalykai gali sukelti traumą ir sužlugdyti gyvenimą daugeliui metų.

 

Emocijų Įkalinimas Prieš Gimstant (Sielos Lygyje)

Kai kuriais atvejais įkalintos emocijos gali būti ne paveldėtos, bet įkalintos sielos lygyje prieš gimimą. Aš tikiu, kad esame sąmoningos būtybės iki motinos pastojimo, tik be fizinio kūno. Prieš gimstant egzistuojame kaip dvasinės būtybės ir mes žinome apie būsimą kelionę į žemę. Daugelis įkalintų emocijų prieš gimimą atsiranda dėl artėjančio įsikūnijimo žemės planetoje žmogaus pavidale.

Kartais mes galime džiaugtis dėl galimybės ateiti į žemę, bet kartais išsigąstame ar nusimename dėl būsimo kelionės. Palikti nuostabaus grožio ir meilės buveinę, ir atvykti į žemę, kur daug problemų, žiaurumų, karų net stipriausią širdį gali nuliūdinti. Kartai įkalintos emocijos prieš gimstant patiria daug sielvarto ir liūdesio, kad teks palikti rojaus namus. Man taip pat teko matyti atvejus, kada įkalintos emocijos buvo sukurtos dėl blogų santykių iš to pasaulio, kuriame gyvenome prieš gimdami žemėje.

Tokio tipo įkalintos emocijos yra gana retos, tačiau jūs kartais susidursite su tokiu reiškiniu. Nors jos yra neįprastos, tačiau jos gali būti labai galingos ir jas galima išlaisvinti lygiai taip pat kaip ir kitas įkalintas emocijas.

 

Džiaugsmo Atradimas

 

Naudodami Emocijos Kodą, padėdami sau ir kitiems, jūs patirsite džiaugsmą, matydami žmogaus progresą, matydami kaip jie palaipsniui atsikrato savo naštas. Jūs matysite pakeistus gyvenimus, išgydytus žmones ir sujungtas širdis.

Nepasiduokite. Tapti įgudusiu Emocijos Kodo specialistu gali užtrukti. Tikėkite savo gydymo sugebėjimais. Tikrai verta stengtis. Būkite dėkingi Kūrėjui, kad jūs tai galite padaryti, ir už tikėjimą būsite apdovanoti.

    Išversta iš Knygos "Emotion Code", knygos autorius Bradley Nelson, leidimo metai 2019.

bottom of page